Google+ Twoje INFO -bezpłatna, niezależna gazeta Ornontowice i Orzesze

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Od 1 kwietnia br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej w Ornontowicach zmienia godziny funkcjonowania i czynny będzie:
w okresie od 1 kwietnia do 31 października: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 14:00 do 18:00
w okresie od 1 listopada do 31 marca: w godzinach od 12:00 do 16:00.

W soboty, przez cały rok, PSZOK czynny będzie w godzinach od 9:00 do 13:00. Uwaga! W środy PSZOK będzie nieczynny.

Zmiana godzin umożliwi mieszkańcom dostarczanie odpadów (szczególnie odpadów zielonych) o godzinę dłużej w okresie letnim.

Odpady zielone, które można było wrzucać do przyczepy ustawionej przed PSZOK, od bieżącego roku odbierane są wyłącznie w godzinach pracy PSZOK. Zmiana taka podyktowana została dowozem odpadów z zewnątrz oraz pojawianiem się na przyczepie innych odpadów.

Od 1 listopada 2018r. wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Odpadami pod nr tel. (32) 330-62-35; (32) 330-62-36.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – tel. (32) 723-16-41.

INFO: www.ornontowice.pl

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Wczoraj, 30 marca w Jastrzębie-Zdroju wyłonieni zostali drużynowi reprezentanci Śląska na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Kadetów oraz Drużynowi Mistrzowie Śląska w sezonie 2018/2019. Brązowy medal na drużynowych Mistrzostwach Śląska Kadetek zdobyła para Julia Tkocz oraz Justyna Czyrnia z UKTS Sokół Orzesze. Gratulujemy.

INFO i fot.: UKTS Sokół Orzesze

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Mamy nadzieję, że dziś się porządnie wyspaliście, gdyż już podczas najbliższej nocy na sen będziemy mieli o godzinę mniej. W tym roku zmiana czasu na letni nastąpi w nocy (z soboty na niedzielę) 31 marca. Zegarki przestawimy z godziny 2 na 3. Oznacza to, że będziemy mieli noc o godzinę krótszą.

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych zapraszamy do zapoznania się z INFOrmatorem o szkołach średnich powiatu mikołowskiego.

Przygotowane przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu starostwa powiatowego zestawienie zawiera podstawowe INFOrmacje dotyczące szkół średnich powiatu mikołowskiego: I LO im. Karola Miarki w Mikołowie, II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie, Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Broszura poza danymi teleadresowymi każdej z placówek zawiera wykaz kierunków kształcenia i profili oferowanych w każdej z nich. INFOrmatory będą dostępne w szkołach podstawowych naszego powiatu.

INFO: Aktualności Powiatu Mikołowskiego

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

INFOrmujemy, że oprócz stałego dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy, który odbywa się w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.00 w biurze nr 316 (Urząd Gminy Ornontowice, II piętro), w kwietniu rozpoczynają swoje dyżury również poszczególni radni.

10 kwietnia w godzinach 16:00-17:00 dyżurował będzie radny Sebastian Spyra, a 17 kwietnia w tych samych godzinach dyżur będzie pełnić radna Katarzyna Walczak.

Dodatkowych INFOrmacji udziela Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Dziś (29 marca) rano prace wykończeniowe przy budynku OSP w centrum miasta jeszcze trwały… Urząd Miejski musi bardzo ufać swoim wykonawcom, gdyż już od najbliższego poniedziałku (1.04.2019r.) swoje progi ma otworzyć Orzeskie Centrum Możliwości. A co to w ogóle takiego?

Termin otwarcia OCM był kilkakrotnie przesuwany, ale w końcu można chyba powiedzieć, że się udało. Znajdująca się w części budynku należącego do OSP Orzesze placówka już od kwietnia będzie pełnić dwojaki charakter:

Przystań dla młodych
Celem tego projektu będzie zwiększenie kompetencji opiekuńczych rodzin wieloproblemowych. Dzieci oraz młodzież będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i postawę twórczą. Wśród planowanych zajęć przewiduje się m.in. pracę z rodziną dziecka, coaching rodzicielski czy trening zastępowania agresji, tak by jak najlepiej przygotować młode osoby do samodzielnej egzystencji i wzmocnić kompetencje wychowawcze ich faktycznych opiekunów.

Punkt Aktywności Społeczno-Zawodowej
W tym projekcie podejmowane działania będą skupiać się na szeroko pojętym przeciwdziałaniu bezrobociu ze szczególnym wskazaniem na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Piętnastu liderów będzie inicjować lokalne działania w formie warsztatów, samopomocy, wolontariatu, czy zajęć integrujących grupy. Ponadto przewidziane jest stworzenie ścieżki aktywizacji społeczno – edukacyjno – zawodowej obejmującej warsztaty aktywizacyjne, konsultacje psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz staże.

Powyższe zadania będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Koszt całej inwestycji to 1 400 000 zł, z czego miasto pozyskało dofinansowania w łącznej kwocie 1 200 000 zł.

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO, Województwo śląskie

Mieszkańcy Orzesza i Ornontowic, którzy wzięli udział w naborze do konkursu „Słoneczna gmina” wciąż nie wiedzą, czy będą mogli liczyć na dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych? Na jakim etapie obecnie znajduje się konkurs?

Z uwagi na zmiany regulaminu konkursu Zarząd Województwa Śląskiego 23 stycznia 2018 r. wydłużył termin trwania naboru dla konkursu z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. Początkowo zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r. Następnie Zarząd Województwa Śląskiego informował o kolejnych zmianach terminów z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r., a następnie ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Ostatnią INFOrmacją opublikowaną w dniu 27.02.2019 r. na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest informacja, iż z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.

INFOrmacje na bieżąco (jeżeli można tak to nazwać)  można śledzić na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie INFOrmuje, że Rada Nadzorcza Banku  w dniu 26 marca 2019r po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2019r, powołała Pana Dariusza Wójcika na stanowisko Prezesa Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego.

Nowo powołany, 48-letni Prezes Zarządu z bankowością spółdzielczą związany jest od 27 lat.  Pierwsze kroki swojego zaangażowania zawodowego stawiał w Banku Spółdzielczym w Orzeszu (obecnie O.K. Bank Spółdzielczy). Swoją pasję i drogę zawodową realizował skrupulatnie i  konsekwentnie przechodząc przez wszystkie stanowiska i szczeble organizacyjne, począwszy od Referenta do Prezesa Zarządu w tej jednej instytucji bankowej jaką jest obecnie O.K. Bank Spółdzielczy.

Od 1 listopada 2002r Członek Zarządu, od 1 grudnia 2007r do 3 lipca 2016r zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w O.K. Banku Spółdzielczego a od 4 lipca 2016r Rada Nadzorcza powierzyła jego osobie stanowisko Wiceprezesa ds. Handlowych – p.o. Prezesa Zarządu.

INFO i fot.: www.okbank.pl

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Pomimo tego, że sezon grzewczy powoli dobiega końca Urząd Gminy Ornontowice INFOrmuje, że w dalszym ciągu prowadzone są kontrole indywidualnych urządzeń grzewczych, wynikające także ze zgłoszeń mieszkańców.

Dodatkowo, aby przeciwdziałać procederowi nielegalnego spalania odpadów, gmina podpisała z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowę w zakresie poboru i badania próbek odpadów paleniskowych, pochodzących z indywidualnych urządzeń grzewczych (gospodarstw domowych). Próbki popiołów do badań laboratoryjnych będą pobierane w sytuacji podejrzenia spalania odpadów w urządzeniu grzewczym. Jeżeli ekspertyza z przeprowadzonego badania potwierdzi, że dopuszczono się spalania odpadów, będzie ona stanowiła materiał dowodowy w postępowaniu sądowym. Spalanie odpadów jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny do wysokości 5.000,00 zł.

INFO: www.ornontowice.pl

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Od dziś, 27 marca w Urzędzie Gminy Ornontowice można składać wnioski o nową dotację do wymiany kotłów c.o., o którą mogą ubiegać się właściciele lub/i współwłaściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Ornontowice.

Dotacja będzie udzielana na zakup nowych urządzeń:
-kocioł opalany paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa) klasy 5;
-kocioł gazowy kondensacyjny (efektywność energetyczna min. A);
-kocioł olejowy (efektywność energetyczna min. A);
-pompa ciepła (efektywność energetyczna min. A+);
-węzeł cieplny.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż:
-kocioł opalany paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa) -2 500 zł;
-kocioł gazowy kondensacyjny -3 000 zł;
-kocioł olejowy -3 000 zł;
-pompa ciepła -3 500 zł;
-węzeł cieplny -3 000 zł.

Wnioski można składać od 27 marca do 30 kwietnia br. Druki znajdują się w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pokój 108) oraz na www.ornontowice.pl, w zakładce Dla mieszkańców/Ochrona środowiska/Dotacje do montażu kotłów, usuwania azbestu.

Pełny Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji TUTAJ.

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

W tym roku powiat mikołowski będzie świętował 20-lecie swojego istnienia oraz 25-lecie współpracy z niemieckim Powiatem Neuss. Z tej okazji, tak aby jak najlepiej przygotować się do zbliżających się obchodów 25 marca wizytę w Mikołowie i gminach powiatu rozpoczęli przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządowców z Niemiec.

Wicestarosta Horst Fischer, dyrektor urzędu powiatowego Neuss Dirk Brugge, przewodniczący Komitetu Partnerskiego Franz-Josef Radmacher, Karl Kress z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Zons, były starosta Dieter Patt, Lydia Merker dyrektor biura ds. europejskich oraz Georg Muschalik spotkali się m.in. ze Starostą Powiatu Mikołowskie Mirosławem Dużym, wicestarostą Tadeuszem Marszolikiem oraz członkami Zarządu Powiatu. Orzesze reprezentował burmistrz Mirosław Blaski, Wyry wójt Barbara Prasoł, a Ornontowice wójt Marcin Kotyczka. Na spotkaniu obecni byli również pracownicy biur promocji i jednostek kultury z gmin naszego powiatu. Poza spotkaniem w starostowie, w trakcie którego omówiono propozycję wrześniowych obchodów, goście z Neuss odwiedzili m.in. Łaziska Górne i Ornontowice oraz Hutę Szkła w Orzeszu.

Główne obchody uroczystości zaplanowane zostały na 13-15 września br. Czekamy na szczegóły.

INFO i fot.: Aktualności Powiatu Mikołowskiego

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Na ten rok przewidziana jest modernizacja dalszej części chodnika przy ul. Zwycięstwa. Urząd Gminy Ornontowice nie czeka na Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych (powiat przecież biedny) i z własnych środków dokończy rozpoczętą w ubiegłym roku inwestycję.

Pierwszy etap modernizacji wołającego o pomstę do nieba chodnika przy ul. Zwycięstwa został przeprowadzony w ubiegłym roku. Została jednak niemała cześć (od posesji nr 137 do ul. Nowej), która zostanie dokończona w tym roku.

„Istniejący chodnik wykonany z nawierzchni asfaltowej, bardzo spękany oraz z licznymi krawężnikami przy wjazdach do dróg lokalnych i posesji pozostawiał wiele do życzenia. Niemożność bezpiecznego i swobodnego przejścia np. z wózkiem oraz ilość osób poruszających się każdego dnia po tym chodniku były znaczącym argumentem przemawiającym za podjęciem decyzji o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych i realizację chodnika z własnych środków dla dobra naszych Mieszkańców” -argumentuje Urząd Gminy.

Koszt tej inwestycji to około 500 000 zł.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Do 16 kwietnia do godziny 22:00 można oddawać swoje głosy w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” Jednostka OSP Roku.

W powiecie mikołowskim zgłoszone zostały jednostki z naszych miejscowości. Są to OSP Gardawice, OSP Jaśkowice, OSP Ornontowice, OSP Orzesze oraz OSP Zgoń.

Aktualne wyniki oraz możliwość oddania swojego głosu TUTAJ.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Dziś w Łaziskach Górnych rozegrany został turniej drużynowy w tenisie stołowym o randze Mistrzostw Śląska. UKTS Sokół Orzesze wystawił trzy drużyny, jedną żeńską oraz dwie męskie.

Zawodniczki Sokoła w składzie Oliwia Gąsior i Marysia Toborek po bardzo dobrym meczu finałowym  zajęły ostatecznie drugie miejsce. Grający w dwóch parach chłopcy: Piotrek Przewłocki z Jankiem Łukasikiem oraz Tomasz Kałuża z Kacprem Tomaszewskim po bardzo dobrej grze zajęli wysokie miejsca w przedziale 5-8.

Gratulujemy.

INFO i fot. UKTS Sokół Orzesze

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Jak działają cztery sygnalizacje świetlne z przejściami dla pieszych w Ornontowicach każdy kierowca widzi… Zdecydowana większość z nich chciałaby, aby działały inaczej. Np. tak, aby czerwone światło dla pojazdów wzbudzali tylko i wyłącznie piesi chcący przejść na drugą stronę jezdni. Czy jest na to jakakolwiek szansa?

Nie ma się co oszukiwać, czerwone światło dla pojazdu jadącego z prędkością 50-60 km/h przy pustym przejściu dla pieszych potrafi trochę zirytować. Coraz to częściej zdarza się, że znający ten teren jak własną kieszeń mieszkańcy oraz przejeżdżający przez Ornontowice kierowcy widząc puste przejście dla pieszych po prostu przejeżdżają nic nie robiąc sobie z czerwonego światła. Jeszcze inni ostro hamują na ostatnią chwilę, stwarzając zagrożenie dla samochodów za nimi… Sytuacje takie od dłuższego już czasu mają miejsce zarówno na ul. Orzeskiej, Zamkowej i Zwycięstwa.

Sprawy w swoje ręce postanowili wziąć radni, a przynajmniej ich zdecydowana większość. 1 marca br. czternastu z piętnastoosobowego składu radnych Rady Gminy Ornontowice podpisało się pod pismem do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie, w którym wnioskują o zmianę obecnego stanu rzeczy.
„Obecna sygnalizacja nie spełnia swojego zadania i stwarza szereg niebezpiecznych zdarzeń. Dlatego naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem będzie sygnalizacja świetlna wzbudzana wyłącznie przez pieszego, co da jasny sygnał kierowcom, że należy się zatrzymać, a obecnie jest często przez nich bagatelizowana. Nasza sugestia jest efektem wielu rozmów z mieszkańcami Ornontowic, tak kierowcami jak i pieszymi, którzy domagają się z naszej strony stanowczych działań co do zapewnienia im bezpieczeństwa w szczególności jeśli chodzi o nasze dzieci” -piszą radni.

Czy tym razem Powiatowy Zarząd Dróg da się przekonać? Odpowiedź powinniśmy poznać już niebawem.

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze

Do 16 kwietnia do godziny 22:00 można oddawać swoje głosy w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” Strażak Roku 2019 Województwa Śląskiego.

Tytuł zostanie przyznany osobno w powiatach województwa śląskiego, a w powiecie mikołowskim mamy trzech zgłoszonych kandydatów reprezentujących nasze miejscowości. W Orzeszu są to Joanna Kociubińska z OSP Jaśkowice oraz Piotr Lala z tej samej jednostki, zaś Ornontowice reprezentuje Przemysław Dróżdż.

Aktualne wyniki oraz możliwość oddania swojego głosu TUTAJ.

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Od 20 marca do 10 kwietnia w powiecie mikołowskim potrwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się wzywani są mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawić się w komisjach powinni także mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

W kręgu zainteresowania armii są także kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (np. pielęgniarki) oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na takich kierunkach jak m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo (jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).

Termin wstawiennictwa młodych mieszkańców Mikołowa wyznaczono do 27 marca. Trzy dni od 28 do 1 kwietnia mają mieszkańcy Orzesza, od 2 do 4 kwietnia wyznaczono termin mieszkańcom Łazisk Górnych. 5 kwietnia musza stawić się ornontowiczanie, 8 kwietnia Powiatowa Komisja Lekarska czeka na mieszkańców Wyr. 9 kwietnia zarezerwowany został dla pań, zaś 10 kwietnia jest dniem dodatkowym.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej znajduje się w Mikołowie w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, gdzie poborowi mają się wstawić w godzinach 14:00-17:00. Na kwalifikację wojskową należy zabrać: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną – w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt wójtowi, lub burmistrzowi, prezydentowi miasta, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego (trwającego ponad 3 miesiące), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.
Osoba, która nie stawia się do kwalifikacji bez podania uzasadnionej przyczyny, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

INFO i fot.: Aktualności Powiatu Mikołowskiego

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Stan murawy na boisku przy SP 6 w Zawiści pozostawia wiele do życzenia. Sprawy w swoje ręce postanowili po raz kolejny wziąć rodzice piłkarzy KS Niepokorni, na którym trenują i współzawodniczą ich dzieci organizując dedykowaną na ten cel zbiórkę.

„Teoretycznie w starciu z przeciwnikiem mamy przewagę, ponieważ kretowiska pojawiają się nieoczekiwanie, stając rywalowi na drodze do bramki. Trzeba tutaj zaznaczyć, że świetnie współpracują z naszymi obrońcami! My jednak lubimy grać fair play i chcemy zapewnić wyrównaną walkę:-)
Nasze boisko ciągle wymaga sporych nakładów pracy, której się nie boimy, ale brakuje nam środków na zakup tego co niezbędne.
Jak już uda nam się przekonać krety do zmiany miejsca zamieszkania, wyrównamy płytę boiska i zasiejemy trawę.
Potrzebne są również środki na oświetlenie boiska i kontener spełniający funkcję szatni. W tej chwili dzieci przebierają się na boisku.” -Pisze Beata Bujak, organizatorka zbiórki.
Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.

To jak? Pomożecie?

posted by on Mikołów, Orzesze, Twoje INFO

Wczoraj, 21 marca o godzinie 18:00 w SP 6 w Zawiści odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na które sołtys i radny Rady Miejskiej Orzesze Stanisław Wycisło zaprosił włodarzy powiatu mikołowskiego w osobach starosty Mirosława Dużego, jego zastępcy Tadeusza Marszolika oraz burmistrza Mirosława Blaskiego (ten pojawił się bez zastępcy). Czego mogli dowiedzieć się uczestnicy?

Powiat, czyli „stara śpiewka
Spotkanie rozpoczęła „stara śpiewka” Mirosława Dużego i Tadeusza Marszolika. Powiat jest biedny, powiat dużo robi, ale zwykły mieszkaniec tego nie widzi, no i jeszcze ?My wiemy jak rządzić, tylko nie mamy pieniędzy? -to już słyszeliśmy. Ten kto śledził styczniowe obrady sesji Rady Miejskiej Orzesze i Rady Gminy Ornontowice, podczas których gościli przedstawiciele powiatu mógł spokojnie przewidzieć następne zdanie mówiących, którzy jak mantrę wszędzie powtarzają to samo…
Starosta po raz kolejny zwrócił uwagę na problemy finansowe powiatu związane ze szkolnictwem (od września br. do szkół ponadpodstawowych uda się dwa razy większa liczba uczniów) oraz służbą zdrowia.
Przy okazji powiatu mieszkańcy zapytali o Ośrodek Zdrowia w Zawiści. Wicestarosta uspokoił, że powiat w żadnym wypadku nie chce sprzedać obiektu i nie zrobi nic bez opinii sołtysa w tej sprawie. „Jak w każdym przypadku, tak i tutaj potrzeby są wielkie, a środków mało” -podsumował Tadeusz Marszolik.
Remonty dróg
Z kolei wicestarosta ponownie przedstawił plany remontu dróg powiatowych. W tym roku orzeszanie doczekają się wreszcie przebudowy ul. Żorskiej na odcinku od ul. Stalmacha do ul. Lipowej. Tzw. „Żorska w lesie” kosztować będzie 6 mln zł z czego 1 mln dołoży Miasto Orzesze. Wicestarosta przypomniał również o potężnym, wartym ok. 40 mln zł projekcie przebudowy ciągu dróg ul. Pszczyńskiej, Tyskiej i Rybnickiej (łącznie prawie 6 km), który podzielony jest na pięć etapów. Zgodnie ze słowami Tadeusza Marszolika być może cześć z nich uda się zrealizować w tej kadencji, a resztę w następnej. Bieżących, małych napraw doczeka się również ul. Łąkowa.

Ze strony mieszkańców nie zabrakło  głosów INFOrmujących o fatalnym ich zdaniem wykonaniu wymiany warstwy ścieralnej na ul. Mikołowskiej, niebezpiecznego zjazdu z ul. Mikołowskiej na ul. Dworcową i ul. Odrodzenia. Wspomniano także o kwestii oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Mikołowskiej. „Czy musi dojść do tragedii, żeby ktoś, coś wreszcie z tym zrobił?” -skwitował zaniepokojony przedstawiciel Rady Rodziców.

Co do dróg gminnych burmistrz poINFOrmował, że już niebawem przedstawi radnym listę ulic do remontu i wzorem lat ubiegłych, to właśnie oni wybiorą które naprawy będą w tym roku realizowane. Ponadto w odpowiedzi na postulat przyszłych mieszkańców, którzy budują swoje domy na ul. Zacisze i de facto nie mogą dojechać do posesji przez błoto burmistrz zapowiedział, że zwróci radnym szczególną uwagę na temat remontów ulic gruntowych.

Oczyszczalnia i kanalizacja
Najbardziej ożywiona dyskusja dotyczyła kwestii dokończenia kanalizacji w Zawiści. Według burmistrza 80% mieszkańców tego sołectwa posiada kanalizację i póki miasto nie wybuduje nowej oczyszczalni ścieków nie będzie żadnych nowych podłączeń. Burmistrz zwrócił uwagę, że mieszkańcy Zawiści i tak są w komfortowej sytuacji, gdyż w niektórych rejonach miasta kanalizacji nie ma w ogóle. Przetarg na budowę oczyszczalni ma być ogłoszony do dwóch miesięcy, a sama budowa ma potrwać dwa lata. Dodatkowo dla Zawiści pojawiła się realna szansa  przyłączenia do gazociągu. Wydawać by się mogło, że na sali obecne było chyba te 20% nieprzyłączonych do kanalizacji mieszkańców, gdyż pytania w tej sprawie powtarzały się wielokrotnie. Mieszkańcy zapytali również kiedy mogą się rozpocząć prace projektowania nowych przyłączeń do kanalizacji. Zdaniem burmistrza można to zrobić już za rok, jednak fizyczne podłączenia (w wariancie optymistycznym) nastąpią dopiero za około 4 lata.
Smog
W kwestii smogu burmistrz powiedział wreszcie wprost, że jest przeciwnikiem „Uchwały antysmogowej”. Według niego mieszkańcy zniechęceni zawiłościami programu „Czyste powietrze” znacznie chętniej korzystają z miejskich dofinansowań do wymiany kotłów na klasę 5, co powoduje duże korki w wypłatach. Dla niego i dla miejskiego budżetu oznacza to jedynie problem. „Dostaliśmy uchwałę i zero wsparcia. Jako samorządy musimy sobie radzić z tym sami” -podsumował. Wspomniał również o cyklicznych kontrolach domowych palenisk, które na terenie miasta wyrywkowo przeprowadza straż miejska. Do kontroli mieszkańcy mieli zastrzeżenia, gdyż ich zdaniem kontrolujący INFOrmują kontrolowanych wprost, kto zlecił kontrolę. Według nich takie sytuacje rodzą tylko niepotrzebne sąsiedzkie konflikty.
Na odpowiedzi mieszkańców co do ubiegłorocznego konkursu dotyczącego instalacji fotowoltaicznych „Słoneczna gmina” burmistrz odpowiedział, że to jego organizator, czyli Urząd Marszałkowski rozstrzyga konkurs. Decyzja ta była już kilkakrotnie przesuwana, a najnowszy termin to marzec 2019 r.

Sprawy bieżące
Z pozostałych spraw poruszono m.in. unijne dotacje. Jeden z mieszkańców zapytał na jakie cele Urząd Miasta planuje pozyskać unijne dofinansowanie na najbliższe lata. W odpowiedzi burmistrz wyraził swoje ubolewanie, że mieszkańcy chyba nie czytają miejskiej strony internetowej i gazety, gdyż praktycznie każda inwestycja jest z „czegoś” dofinansowana.
Pytano także o podział tutejszej klasy pierwszej, na który burmistrz nie wyraził zgody podczas bieżącego roku szkolnego. Decyzja o podziale od przyszłego roku szkolnego zostanie przez niego podjęta w okresie wakacyjnym.
Jedna z mieszkanek zasygnalizowała uciążliwość sąsiedztwa Domu Socjalnego przy ul. Cegielnianej, na co orzeski włodarz odpowiedział: „chciałbym, aby ten budynek zniknął z powierzchni ziemi”.
Z Sali dobiegło również pytanie o oświatę: „Czy nasi nauczyciele wezmą udział w strajku?” -zapytała mieszkanka. „Nie wyobrażam sobie takie sytuacji i na pewno nie będę ich do tego namawiał” -odparł burmistrz.
Zwrócono również uwagę na zły stan umocowania słupów telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zanieczyszczenie rowów melioracyjnych.

Mirosław Blaski poINFOrmował także o wchodzącej w życie od maja br. podwyżce opłat za wywóz odpadów (dla zdeklarowanych osób segregujących z 15 na 18 zł/mc) oraz swojej wizji utworzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej, która miałaby dowozić wszystkich mieszkańców do planowanego punktu przesiadkowego przy dworcu głównym PKP w centrum miasta.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny, a udział w nim wzięło ponad 80 osób.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO, Województwo śląskie

Dziś przed godziną 9:00 w Ornontowicach pojawił się bus #Nowej Piątki, przed którym pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z Katowic przybliżali zainteresowanym mieszkańcom założenia nowego rządowego programu.

Ulotki i broszury na temat emerytury+, 500+, niższego PITu, bez PIT dla młodych oraz połączeń lokalnych nie cieszyły się jednak dużym zainteresowaniem ornontowiczan, ponieważ mało kto o akcji wiedział… Po wizycie w Ornontowicach bus pojechał do sąsiednich Gierałtowic, skąd jeszcze dziś uda się do Knurowa i Gliwic.

Więcej na temat samego programu oraz pełna trasa busów #Nowej Piątki w województwie śląskim TUTAJ.

posted by on Mikołów, Orzesze, Twoje INFO

Sołtys Zawiści Stanisław Wycisło zaprasza mieszkańców na spotkanie ze Starostą Powiatu Mikołowskiego i Burmistrzem Miasta Orzesze, które odbędzie się 21 marca o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej  nr 6 w Zawiści.

Tematami wiodącymi będą budowa nowej oczyszczalni ścieków, kanalizacja, drogi powiatowe i gminne oraz sprawy bieżące.

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do przeprowadzanego obecnie śródokresowego badania realizacji Strategii Stowarzyszenia.

Uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez Stowarzyszenie w przyszłości efektywniejszych działań, związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok 5 minut.

Ankieta

posted by on Orzesze, Województwo śląskie

Inauguracja sezonu szosowego na Górnym Śląsku oraz rozpoczęcie cyklu Road Maraton w Orzeszu! Wszystko dzięki Fundacji Aktywni, która zaprasza do udział w zawodach 13 kwietnia.

W tegorocznych zmaganiach zawodnicy będą mogli sprawdzić się w jeździe indywidualnej na czas na sprawdzonej i szybkiej 19 km trasie. Zapisy już trwają: https://www.pomiaryczasu.pl/registration/road_maraton___orzesze___czasowka1/

posted by on Orzesze, Twoje INFO, Województwo śląskie

16 marca w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego, które przeznaczone były dla wszystkich klubów karate kyokushin z makroregionu zrzeszonych w Polskim Związku Karate. Reprezentanci Karate Kyokushin Orzesze zdobyli trzy medale.

Na najwyższym stopniu podium stanął Igor Kretek, natomiast dwa brązowe medale wywalczyli Rafał Warsiewicz i Tomasz Maturski. Gratulujemy!

INFO i foto: Karate Kyokushin Orzesze

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Burmistrz Miasta Orzesze INFOrmuje o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada

Treść pełnego obwieszczenia dostępna tutaj.
Mapka terenu:

INFO: www.orzesze.pl

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Wielkanoc tuż, tuż. W pierwszej połowie kwietnia ARTeria Centrum Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach przygotowały kilka świątecznych atrakcji. Co, gdzie i kiedy?

Konkurs na Babę Wielkanocną

Wielkanocne Wianki

Wielkanocne wyszywanki

Wielkanocne Szukanie Zajączka

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO, Województwo śląskie

W 51. edycji do Nagrody teatralnej „Złote Maski” w województwie śląskim kandydują przedstawienia, których premiery miały miejsce w teatrach województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

W obecnej edycji przedstawienia oceniane były w ośmiu kategoriach: przedstawienie roku oraz przedstawienie spektakl dla młodych widzów, które mają charakter honorowy oraz: aktorstwo – rola kobieca, aktorstwo – rola męska, aktorstwo – rola wokalno-aktorska, reżyseria scenografia oraz nagroda specjalna, które mają charakter pieniężny i wynoszą 10 tys. zł.

W kategorii NAGRODA SPECJALNA nominowana została Iwona Woźniak wraz z Zespołem Teatru Naumionego za propagowanie kultury regionalnej w spektaklach i warsztatach teatralnych. Gratulujemy.

Nazwiska laureatów poznamy na uroczystości organizowanej wspólnie z Województwem Opolskim, które także przyznaje Złote Maski wg własnego regulaminu. Gala wręczenia nagród odbędzie się 1 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

INFO: www.slaskie.pl
Foto: Złote Maski fot.arch BP Tomasz Żak

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Wczoraj, 13 marca w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się drugie spotkanie wójta Marcina Kotyczki z mieszkańcami. Tematem przewodnim były zmiany w budżecie Gminy Ornontowice na 2019 rok. Jak zwykle nie zabrakło również pytań mieszkańców.

Na początku wójt przedstawił najważniejsze zmiany w budżecie na 2019 rok. Zmniejszeniu uległy wydatki na takie pozycje jak:
-PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ -949 700 zł;
-projektowanie rozbudowy i przebudowy odcinków sieci wodociągowych -15 000 zł;
-modernizacja budynku Urzędu Gminy -355 300 zł;
-projektowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej -10 000 zł;
-urządzenie ciśnieniowe WUKO -40 000 zł;
-budowa oświetlenia ul. Klonowej -50 000 zł.

Zmiany dotyczące zwiększenia wydatków przedstawiają się następująco:
-PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice -150 000 zł;
-budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bujakowskiej w rejonie nr 25 -118 000 zł;
-PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej -50 000 zł;
-przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice -700 000 zł;
-wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa -500 000 zł;
-modernizacja dróg gminnych (było 350 000 zł, dodano 250 000 zł) -600 000 zł;
-budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej (odwodnienie sięgacza drogowe w rejonie posesji 31-35) -102 000 zł.

Remonty dróg
Następnie ubiegając pytania mieszkańców odnośnie remontów dróg gminnych i budowy sięgaczy wójt wymienił zadania, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Odnośnie dróg są to ulice Marzankowice, Polna, Jasna, niektóre elementy ul. Kolejowej, Klonowa, Solarnia i Okrężna. Nowe sięgacze pojawią się na ul. Grabowej, Orzeskiej, Bujakowskiej, Leśnej, Zamkowej, Kolejowej, Zwycięstwa, Solarnia, Lipowej oraz Tartacznej.
Przy tym temacie warto również wspomnieć o planowanej na ten rok inwestycji odnośnie wymiany chodnika przy ul. Zwycięstwa (stary odcinek, którego nie dokończono w ubiegłym roku). Co prawda ul. Zwycięstwa jest drogą powiatową jednak gmina zrealizuje to zadanie sama za 500 000 zł. „Zrobimy to bez pomocy powiatu, tak jak chcemy” -skomentował wójt. Wójt poINFOrmował również o planowanym na ten rok remoncie powiatowej ul. Chudowskiej (do przejazdu kolejowego).
Gmina wystosowała także pismo do Powiatowego Zarządu Dróg ws. zmian w działaniu czterech sygnalizacji świetlnych na terenie Ornontowic.

Pytania mieszkańców
Kilku mieszkańców zwróciło uwagę na rozstrzygnięcie programu „Słoneczna gmina”, a raczej jego brak. W odpowiedzi pracownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji poINFOrmował, że to nie gmina rozstrzyga konkurs, a jego organizator, czyli Urząd Marszałkowski. Rozstrzygnięcie było już kilkakrotnie przekładane, a aktualny termin to marzec 2019 r.

Jak to na każdym spotkaniu bywa pojawił się również temat funkcjonowania PSZOK. Jeden z mieszkańców wyraził swoje uwagi w tej sprawie. Wójt zapowiedział, że do pół roku czasu zrobi z tym porządek. Przy okazji śmieci ornontowicki włodarz po raz kolejny przypomniał, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku mieszkańców czeka podwyżka za wywóz odpadów, która planowana jest na 17 zł od osoby segregującej (obecnie jest 15 zł).

Mieszkańcy pytali również o kontrole domowych palenisk. Te -zgodnie z odpowiedzią wójta odbywają się i będą się odbywać nadal. Z pozostałych spraw zwrócono również uwagę na „huczące” pasy na jezdni przy ul. Zamkowej, stan Potoku Ornontowickiego, ścieżki rowerowe oraz działanie gminnego oświetlenia. Podobnie jak na poprzednim spotkaniu wójt nie chciał komentować działań poprzedniej kadencji. „Nie będę się wypowiadał, co do poprzednich władz. Chcę z Wami rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości” -kwitował Marcin Kotyczka.

Na koniec głos ws. projektowanej nitki ciepłociągu, która miałby prowadzić z kopalni, obok stacji paliw „Crab”, ul. Klasztorną, pod nasypem do ul. Słonecznej zabrał Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice Henryk Nieużyła.  Zgodnie z jego relacją zadnie to na 99% nie zostanie zrealizowane, a powodem są głównie względy finansowe. Przewodniczący jasno przedstawił zgromadzonym argumenty przemawiające za nieopłacalnością tej inwestycji.

Na spotkaniu obecnych było ok. czterdziestu mieszkańców, w tym dziewięciu radnych. Kolejne w czerwcu.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Dzięki Fundacji Aktywni w pierwszej połowie kwietnia w Orzeszu ponownie rozpoczniemy sezon kolarski na Śląsku. 7 kwietnia  o godzinie 12:00 wystartuje Force Maraton MTB Orzesze 2019.

Biuro zawodów jak zwykle zlokalizowane jest w Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 14, które czynne będzie w godzinach 9:00-11:30. Na tegorocznych uczestników czekają dwie trasy. Jedna mini (35 km -dwie pętle) oraz druga mega (65km -cztery pętle). Spartańsko sporządzoną mapę trasy można obejrzeć poniżej.

Na wszystkich zawodników czeka:
-numer startowy oraz chip do pomiaru czasu (chip jest zwrotny);
-bon na ciepły posiłek oraz napój;
-punkt żywieniowy na trasie zawodów;
-zabezpieczenie medyczne i ratownicze;
-puchary dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej;
-upominek od sponsora głównego – firmy FORCE .

Do 1 kwietnia zapisać się można za pośrednictwem strony www.maratonmtborzesze.eu (40 zł). Na spóźnialskich czekają zapisy w dniu wyścigu w biurze zawodów (50zł).

posted by on Orzesze, Twoje INFO

W miniony weekend 8-10 marca w Mińsku na Białorusi odbyły się Mistrzostwa Świata w Mieczu Sportowym. W zmaganiach tych nie mogło zabraknąć orzeskiej ekipy Niepokornych, która jak można było się spodziewać wróciła do Orzesza z kilkoma medalami.

Złoty krążek w kategorii puklerz i tarcza wywalczyła Wiktoria Oleś, która pełni również funkcję trenera drużyny. Trzy srebrne medale dorzucili -najmłodsza niepokorna- Olga Hrazdil (miecz i tarcza), kapitan drużyny Paweł Spendel i ponownie Wiktoria Oleś (szabla). Na trzecim miejscu podium stanęli Daria Bończyk (tarcza i puklerz) i Kamil Matląg (szabla).

Dodatkowo jeden z najmłodszych reprezentantów Polski i Orzesza -Nikodem Portanova został wytypowany do składu w walkach 5×5. Międzynarodowa drużyna z Polakiem oraz przedstawicielami Izraela, Francji i Rosji wywalczyła drugie miejsce w walkach grupowych.

Gratulujemy!

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze

W najbliższą środę 13 marca 2019 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zaprasza na Dzień Otwarty dla Seniorów, podczas którego pracownicy będą udzielać zainteresowanym podatnikom informacji na temat przysługujących ulg i odliczeń, a także pomagać w elektronicznym złożeniu zeznania czy wypełnianiu oświadczeń o przekazaniu 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego. Akcja odbędzie się w Urzędzie Skarbowy w Mikołowie przy ul. Hubera 4, w godzinach od 7.00 – 15.00.

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

ZSP Ornontowice zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 15-16 marca, podczas których placówka zaprezentuje swoją najnowszą ofertę edukacyjną dla uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową.

Szkoła otwiera nowe zawody:
w TECHNIKUM
– technik architektury krajobrazu
– technik rachunkowości
w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA
– automatyk
– operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Zainteresowani mogą odwiedzić szkołę w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 w godzinach:
-15 marzec 12:00-17:00;
-16 marzec 10:00-12:00.

INFO i fot.: ZSP Ornontowice

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Na stronie www.edk.org.pl trwają zapisy na tegoroczną EDK, czyli Ekstremalną Drogę Krzyżową, która odbędzie się 12 kwietnia.

Założenie tej akcji jest proste. W okresie bezpośrednio poprzedzającym Wielki Tydzień wyposażeni w wygodne buty, czołówki, mapy oraz w krzyże pielgrzymi wyruszają w nocny, kilkudziesięciokilometrowy marsz. W ciszy, samotnie lub w małych grupach odwiedzając plenerowe stacje drogi krzyżowej przygotowują się  do wewnętrznego przeżywania okresu zmartwychwstania pańskiego.

Ideę tą zapoczątkował w 2010 roku inicjator m.in. „Szlachetnej paczki” ks. Jacek WIOSNA Stryczek. W tym roku EDK będzie obecna w 277 miejscowościach z 25 państw, a do wyboru uczestników pozostaje aż 639 tras (liczby ciągle rosną). Cztery z nich rozpoczną się w Orzeszu.

EDK Orzesze:
-Droga Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – 50 km z Orzesza do Turzy Śląskiej;
-Droga Świętego Wawrzyńca – 41 km okrężna trasa wokół Orzesza;
-Droga Ducha Świętego – 27 km okrężna trasa na wzór EDK wokół Orzesza.

EDK Zawada:
-Niebieska – Przemienienia Pańskiego -46 km wokół Orzesza.
Ze wspomnianej we wstępie strony uczestnicy mogą również pobrać specjalną aplikację na telefony komórkowe, która pokazuje lokalizację użytkownika na mapie z zaznaczoną trasą i zawiera rozważania w formie tekstowej oraz audio.

Wymarsz odbędzie się spod kościołów pw. NNMP w Orzeszu oraz Przemienienia Pańskiego w Zawadzie 12 kwietnia po wieczornych mszach świętych.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 6 marca zmarł toczący nierówną walkę z glejakiem orzeszanin Grzegorz Jamka. Jego żonie, synowi i wszystkim najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższa sobotę 9 marca, o godz. 9.00 w kościele pw. NNMP w Orzeszu.

Niech spoczywa w pokoju [*]

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Drogie Czytelniczki, dziękujemy Wam, że każdego dnia czynicie ten świat piękniejszym, lepszym i… nieco bardziej skomplikowanym miejscem 🙂 Z okazji Waszego święta życzmy Wam wszystkiego co najlepsze.

-męska część redakcji Gazety Twoje INFO

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Po rezygnacji z funkcji radnego Janusza Kurka, który w styczniu br. zrzekł się mandatu z powodów osobistych podczas lutowej sesji  Rada Miejska Orzesze przyjęła w swoje szeregi nowego radnego.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej ws. obsadzenia mandatu radnego z 21 lutego 2019 r. mandat objął kandydat z listy nr 4 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska –Artur Rafał Brandys. W wyborach samorządowych 21 października 2018 roku uzyskał on kolejno największą liczbę głosów.

Po złożeniu uroczystego ślubowania radny Brandys mógł brać czynny udział (wraz z głosowaniem) w dalszej części obrad.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Wójt Gminy Ornontowice zaprasza na drugie już w tym roku spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w środę 13 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

7 i 14 marca w godzinach od 15.00 do 17.00 w Sali Urzędu Miejskiego Orzesze odbędą się bezpłatne spotkania INFOrmacyjne dla mieszkańców Orzesza na temat możliwości pozyskania dofinansowań do termomodernizacji domów jednorodzinnych, wymiany źródeł ciepła oraz montażu odnawialnych źródeł energii w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze”. Organizatorem spotkania jest Grupa DCE Sp. z o.o. z Mikołowa

INFO: UM Orzesze

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

25 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach podpisano porozumienie pomiędzy władzami Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dyrekcją szkoły. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia rozpoczynających naukę w ZSP Ornontowice od roku szkolnego  2019/2020 w nowym zawodzie: automatyk, a od następnego roku szkolnego również w zawodzie ślusarz.  Porozumienie reguluje także kwestię zatrudniania w JSW S.A. absolwentów szkoły, którzy potwierdzą podczas egzaminów wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie. Absolwenci szkoły z klas górniczych  i okołogórniczych  znajdują już od wielu lat zatrudnienie w kopalni KWK „Budryk”, zaś uczniowie mogą liczyć na wsparcie m.in. w postaci comiesięcznych stypendiów fundowanych przez spółkę. Do chwili obecnej zatrudnienie w strukturach kopalni znalazło ponad 270 absolwentów tej szkoły. Gwarancja zatrudnienia jest dla młodych ludzi czynnikiem, który pozwala na stabilizację życiową i wiązanie swej przyszłości z samą spółką, gminą i regionem.

Podpisane  porozumienie otwiera perspektywę nauki w nowym zawodzie, gdyż zawód – automatyk  pojawił się dopiero w bieżącym roku w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że już w czerwcu o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych będzie się starał podwójny rocznik absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Jest to kolejny zawód objęty patronatem JSW S.A. W szkole kształcą się uczniowie w takich zawodach, jak: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik automatyk, górnik eksploatacji podziemnej i elektryk, a początek współpracy to rok 2011.

Porozumienie jest przykładem kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, a sama współpraca z kopalnią jest nastawiona na kształcenie uczniów w systemie dualnym. Uczeń nabywa umiejętności zawodowe bezpośrednio na stanowisku pracy. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest nieocenionym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia.
W imieniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. swój podpis pod dokumentem złożył Pan Artur Wojtków – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Teresa Stasik-Szyszka – Dyrektor Szkoły. W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor JSW KWK „Budryk” Jarosław Adamek, Dyrektor Pracy JSW KWK „Budryk” Adam Ratka, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w JSW S.A. -Adam Wielorz oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” Grzegorz Sewerin.

INFO i fot.: ZSP Ornontowice

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Tradycyjnie w miesiącu marcu Urząd Gminy Ornontowice przeprowadza ankietowe badanie satysfakcji klienta zewnętrznego.

Wyniki prowadzonego badania ankietowego będą podobno dla urzędników cennym materiałem poglądowym na temat funkcjonowania Urzędu jak i potrzeb związanych z podniesieniem poziomu świadczonych usług. Urząd zwraca się zatem z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Ornontowice i osób odwiedzających tutejszy Urząd o czynne włączenie się do akcji badawczej poprzez wypełnienie ankiety, którą można pobrać w budynku Urzędu Gminy lub drukując załącznik do tej INFOrmacji.

Wypełnione kwestionariusze należy wrzucać do urny znajdującej się w holu na parterze budynku Urzędu (obok drzwi wejściowych). Ankiety w formie elektronicznej można przesłać na adres: ug@ornontowice.pl.

Termin składania ankiet upływa z dniem 31 marca bieżącego roku.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Działając w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27.09.2018 r. w sprawie opinii na temat Planu ruchu na lata 2019-2021 Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK „Budryk” w Ornontowicach INFOrmuję że w marcu br. planowane jest rozpoczęcie eksploatacji pokładu 364/2 ścianą Cz-5. Eksploatacja ta będzie oddziaływała na północno-zachodnie tereny Ornontowic.

W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych ruchem JSW S.A. KWK „Budryk” wnioski o naprawienie szkody można kierować na adres: JSW S.A. KWK „Budryk” ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice.

posted by on Mikołów, Orzesze, Twoje INFO

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej Orzesze burmistrz Mirosław Blaski po raz pierwszy oficjalnie przedstawił radnym swojego nowego zastępcę, którym to został Bartłomiej Marek.

„Z większością z Was bardzo dobrze się znamy, współpracujemy. Mam nadzieję, że dalej będziemy współpracować. Ja chciałem tutaj zadeklarować chęć współpracy ze wszystkimi radnymi. Zakres moich kompetencji i tematów których się podjąłem nie jest przypadkowy, bo to są tematy w których działałem jako radny Rady Miejskiej. Postaram się być godny tej funkcji i nikogo nie zawieść. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie pan burmistrz obdarzył” –powiedział świeżo upieczony zastępca.

Przypomnijmy, że do jego obowiązków od 15 lutego należy m.in. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Wydziału Komunalnego, Wydziału  Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych,  Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych,  Referatu Świadczeń Rodzinnych. Bartłomiejowi Markowi podlegają również: Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejska Biblioteka Publiczna.

W ostatnich wyborach samorządowych Bartłomiej Marek został wybrany do Rady Powiatu Mikołowskiego. Wskutek objęcia stanowiska zastępcy burmistrza Miasta Orzesze musiał zrezygnować z roli radnego powiatowego. Zgodnie ze słowami przewodniczącego jego miejsce w Mikołowie przejmie Pan Karol Szyszka.

Na tej samej sesji przewodniczący Jan Mach oficjalnie podziękował za niespełna cztery lata pracy na stanowisku zastępcy burmistrza  byłej wiceburmistrz, obecnie Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwii Krawczyk.
Po sprawozdaniu burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym, czyli niespełna po godzinie obrad zastępca burmistrza Bartłomiej Marek opuścił salę. Widać dalsza część sesji nie za bardzo go interesowała, a szkoda, ponieważ nieco później radny Grzegorz Kaczmarczyk zwrócił się do burmistrza Mirosława Blaskiego: „dziwnie się poczułem, gdy dowiedziałem się o wiceburmistrzu w kolejce u piekarza. Ja jako radny…” Te słowa, to chyba najlepsze podsumowanie obecnego przepływu INFOrmacji między burmistrzem, a radnymi. A miało być tak pięknie…
Tak, czy inaczej nowemu zastępcy burmistrza Bartłomiejowi Markowi życzmy wielu sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców. Jak to skwitował przewodniczący Jan Mach podczas podziękowań dla Sylwii Krawczyk: „masz kolego bardzo wysoko poprzeczkę postawioną.”

Oddaj krew -Orzesze

Lut
2019
28

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza do udziału w akcjach oddawania krwi, które w Orzeszu w tym roku zaplanowano w następujących terminach:
– 09.03.2019 r.,
– 08.06.2019 r.,
– 10.08.2019 r.
– 09.11.2019 r.

Akcje będą  przeprowadzone w godzinach 9:00-14:00 na parkingu przy Urzędzie Miasta Orzesze.

Aby oddać krew trzeba być zdrowym, mieć 18-65 lat, ważyć co najmniej 50 kg oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Przed oddaniem krwi należy zjeść także koniecznie lekki posiłek. Więcej informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 32 20 87 300

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Dziś odbędą się sesje Rady Gminy Ornontowice oraz Rady Miejskiej Orzesze.

Obrady można śledzić na żywo klikając w poniższe linki

Godzina 14:30 –Orzesze
Godzina 16:00 –Ornontowice

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Już od najbliższego poniedziałku można składać wnioski o e-dowód, który posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granicy niektórych państw.

Nowością w stosunku do aktualnego dokumentu tożsamości jest warstwa elektroniczna, dzięki której osoby zainteresowane bd mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:
-logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
-elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
-korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN umożliwi korzystanie z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni dokument przed zdalnym odczytaniem naszych danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby niepowołane.

Przy odbiorze dowodu w Urzędzie Gminy lub później można ustalić kod PIN:
-do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry),
-do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Wnioski w naszych miejscowościach można od 4 marca 2019 roku składać:
Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 32 33 06 200

Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 32 32 48 811

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, dostępne na stronie www.edowod.gov.pl

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Zarząd Górniczego Klubu Sportowego „Gwarek” Ornontowice zawiadamia, że w dniu 01.03.2019 r. (piątek) o godz. 17:30 w sali Centrum Kultury i Promocji ART-eria w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu. Do udziału zaproszeni są wszyscy członkowie rzeczywiści, honorowi, wspierający oraz sympatycy Klubu.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Dobra INFOrmacja dla orzeskich seniorów. Od stycznia mieszkańcy po 60. roku życia mogą korzystać z dedykowanego specjalnie im miejsca spotkań. Co oferuje znajdujący się na półpiętrze wejścia do sali widowiskowej w Jaśkowicach (budynek ZREMB-u) obiekt?

Klub wyposażony jest w przestrzenną kawiarenkę, w której znajduje się telewizor, stoliki i podobno wygodne krzesła. Jest również w pełni wyposażona kuchnia, łazienka i szatnia. W miejscu tym każdy orzeski senior będzie mógł napić się herbaty, zagrać w karty lub gry planszowe i przede wszystkim spotkać się ze znajomymi. Pomysły na wykorzystanie tego miejsca w głównej mierze zależą od samych zainteresowanych. Początkowo ofertę Klubu miał dodatkowo wzbogacać Miejski Ośrodek Kultury, później zdecydowano jednak, że atrakcje w postaci m.in. dedykowanych spotkań z różnymi specjalistami będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Da się odczuć, że dla orzeskich seniorów nie jest to zachęta i woleliby, aby pieczę nad obiektem miał MOK.

Tak czy inaczej, pod koniec stycznia i lutego odbyły się pierwsze wydarzenia, wśród których znalazł się występ przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka, gry towarzyskie, zajęcia aktywności ruchowej z instruktorem, spotkanie z dietetykiem oraz fotografem.Czy orzescy seniorzy zaaklimatyzują się w tym miejscu? Czas pokaże, tymczasem Klub Seniora będzie czynny cztery razy w tygodniu po cztery godziny. Wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 2A. Telefony kontaktowe: 32 326 07 36, 797 843 833.

posted by on Mikołów, Orzesze, Twoje INFO

Niestety bardzo szybko po wyborach doczekaliśmy się podwyżki cen za wywóz śmieci. Najlepsze jest to, że jak wygłosił na sesji radny Damian Mrowiec, wszyscy powinni być z przyjętej stawki zadowoleni, bo podwyżka mogła być jeszcze wyższa, ale jak przekazano pieniądze się znalazły i po konsultacjach społecznych (których faktycznie nie było) zapłacimy więcej. Kto uruchomił poszukiwania i jakim cudem środki się znalazły nie podano. Ciekawe to zarządzanie gminą, oj, ciekawe! Może Pan radny jest zadowolony, w sumie jego portfel po podwyżce diety nie ucierpi zbytnio. Ja zadowolony nie jestem i napiszę Panu dlaczego. Nie jestem zadowolony dlatego, bo Pan ani reszta radnych nic, albo prawie nic nie zrobiliście, aby chociaż spróbować tej podwyżki uniknąć, choć moim zdaniem można było to zrobić. A może się mylę, może stworzono program zmniejszający np. ilość wywozu odpadów zielonych (sąsiednia gmina sobie z tym poradziła), może Pan radny zwrócił się do „drużyny” PiS będącej w radzie z wnioskiem o podjęcie działań aby np. zmniejszyć opłatę marszałkowską, wszak PiS w województwie rządzi. Spróbowaliście chociaż zainteresować się tym, czy burmistrz poradził już sobie z oszustami, którzy płacą mniej niż powinni? Nad jednym się tylko w tej sprawie zastanawiam. Jakiego rodzaju zadowolenie  zafunduje Pan radny mieszkańcom, jak po następnym przetargu pieniądze się już nie znajdą…?

„Gazeta Orzeska” wprawdzie w styczniu nie „zagrała”, ale na fb istnieje. Kto się tym zajmuje nie podano, ale co tam, mieszkaniec takich detali znać przecież nie musi. Na tej stronie i na stronie urzędu ukazały się informacje, a właściwie ostrzeżenia dot. stanu jakości powietrza w woj. śląskim. Zaciekawiły mnie wydane zalecenia: intensywna kontrola instalacji, kontrola w zakresie zakazu spalania i zalecenia: nie palić w kominkach i korzystać z transportu zbiorowego. Wszystko jasne, tylko zrozumieć nie potrafię, dlaczego gmina nie podaje odczytu czujnika, który na terenie Orzesza się znajduje? Jest przecież publicznie udostępniony. Czyżby dane były bardziej niepokojące niż te dotyczące województwa? W sprawie jakości powietrza wypowiedział się w imieniu powiatu będący na sesji starosta mikołowski. Ten kto nie słyszał żałować nie musi. Pan Duży oprócz ogólników zbyt wiele nie powiedział. Może już czas przyznać, że te wszystkie stworzone  do tej pory strategie, uchwały, czy też inne oczywiście znaczące wg ich autorów działania podejmowane przez lata w porównaniu z odczytami mierników okazały się funta kłaków niewarte. Czy zamiast topienia pieniędzy na zakup dronów, czy wyrzucania ich na strategię dot. promocji powiatu, która w praktyce nic nie daje, nie lepiej zacząć powoli szkoły i przedszkola zaopatrywać w filtry i maski antysmogowe?  A oprócz ostrzeżeń o jakości powietrza z terenu województwa, umieszczać codziennie w internecie komunikat o jakości powietrza z czujnika zamontowanego na terenie gminy, co rodzicom lub pracownikom oświaty pozwoli odpowiedzieć na pytanie: czy wyganiając albo grzeczniej, wychodząc z dzieckiem np. na spacer, czy zakupy truję je dzisiaj, czy jeszcze nie? Może czas również stworzyć zwyczajną lub nadzwyczajną komisję i nie czekając aż z nieba zamiast manny spadnie czyste powietrze spróbować stworzyć faktycznie działający program ochrony powietrza dla Orzesza. Tym razem niestety hasło ?byle do wiosny? może nie zadziałać, albo zadziała przez kilka miesięcy, wróci ze zdwojoną siłą i znowu obudzimy się wszyscy z „ręką w nocniku” żeby wysłuchać, że strategia jest, przepisy są, dopłaty też, a mimo tego smog nie chce ustąpić.

-Stańczyk blogujący
www.stanczykblogujacy.blogspot.com

Powyższy tekst ukazał się w lutowym wydaniu „Gazety Twoje INFO” i stanowi subiektywną opinię autora przesłaną do redakcji Twojego INFO. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jej treść i prawdziwość opisanych informacji.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Dosyć zaskakującą wiadomością, przynajmniej dla niektórych radnych podzielił się podczas styczniowej sesji Rady Gminy Ornontowice wójt Marcin Kotyczka. Wraz z końcem czerwca b.r. Zakład Gospodarki Zasobami Gminy zostanie zlikwidowany.

Zgodnie ze słowami wójta główne powody decyzji o likwidacji tej jednostki budżetowej gminy są dwa. Pierwszy z nich to zapowiadana przez Marcina Kotyczkę jeszcze w kampanii wyborczej bezpośrednia dotacja dla GKS „Gwarek” Ornontowice. Do tej pory wsparcie finansowe Klubu jest udzielane właśnie za pośrednictwem ZGZG. Trudno się więc dziwić, że propozycja ta została przyjęta pozytywnie przez prezesa i zarząd Klubu. W końcu nikt nie będzie stał im nad głową, a otrzymane od Gminy środki będą mogli rozdysponować według własnego uznania. Czy to dobrze, czy to źle? Według wójta dobrze. Zmiana w sposobie dotowania „Gwarka” ma wejść w życie do 1 lipca b.r. Drugim z powodów było utworzenie w listopadzie 2018 roku nowego w strukturze urzędu Referatu Gospodarki Odpadami, którego kierownikiem został pracownik ZGZG Michał Ciepły. Zmianę tą zarządził jeszcze wójt Kazimierz Adamczyk, a nowy referat przejął obowiązki ZGZG dotyczące gospodarki odpadami.

Zdaniem obecnego wójta powyższe działania znacznie uszczuplą zakres obowiązków jednostki, która będzie miała mniej pracy, a w dalszym ciągu będzie generować koszty. Stąd też decyzja o jej likwidacji, za którą mają stać głównie oszczędności. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kto konkretnie przejmie pozostałe obowiązki ZGZG oraz co stanie się z jej pracownikami.

posted by on Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Dyrektor ds. medycznych dr n. med. Jacek Czapla z Centrum Zdrowia w Mikołowie – szpital przy ul. Waryńskiego 2 informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oddział chorób wewnętrznych został zamknięty od dnia 20 lutego dla nowych pacjentów i odwiedzających.

EDIT 21.02.2019 r.:
W nawiązaniu do informacji z 20 lutego 2019 dyrektor ds. medycznych dr n. med. Jacek Czapla z Centrum Zdrowia w Mikołowie informuje, że od 21 lutego 2019 Oddział Chorób Wewnętrznych Centrum Zdrowia w Mikołowie pracuje w normalnym trybie. Przeprowadzone postępowanie wewnętrzne i kontrola zewnętrzna  potwierdziły, że mimo faktycznego wystąpienia ogniska epidemicznego Clostridium difficile nie istnieje zagrożenie dla obecnie hospitalizowanych i nowo przyjmowanych pacjentów.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Urząd Gminy Ornontowice przymierza się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przewidywana data zawarcia 12-miesięcznej umowy (z możliwością jej przedłużenia), to wrzesień br. Trasa wraz z przystankami widoczna na zdjęciu.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Dosyć nieoczekiwany obrót miał przebieg styczniowych obrad sesji Rady Miejskiej w Orzeszu. Na samym wstępie radny Piotr Szola złożył na ręce przewodniczącego podpisany przez dziewięciu radnych wniosek o powołanie w miejsce obecnie działającej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta trzech nowych Komisji Stałych działających przy Radzie Miejskiej tj.:
-Komisji Gospodarki  Komunalnej, Budownictwa i Mienia Gminy,
-Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa,
-Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu;

W późniejszej części obrad przed głosowaniem w tej sprawie nastąpiła żywa dyskusja. Nikt z wnioskujących nie miał zastrzeżeń do pracy przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta -Krzysztofa Giela, jednak po trzech sesjach i spotkaniach w Komisjach Stałych część radnych postanowiła wyrazić wyrazili swoje obawy na temat jej funkcjonowania. Jedna komisja będzie zajmowała się wszystkim i niczym, bo wszystko będzie zagmatwane, a podjęte decyzje mogą być nietrafione. Dlatego chcieliśmy rozgraniczyć i podzielić te komisje. W poprzedniej kadencji były trzy komisje i to funkcjonowało w miarę dokładnie. Stąd nasz wniosek o powołanie trzech komisji, aby merytoryczność spraw, czy rozwiązywanie problemów były bardziej dokładneargumentował radny Piotr Szola. Podobnego zdania był radny Damian Mrowiec: Na początku tej kadencji pomysł jednej Komisji wydawał mi się dobrym rozwiązaniem, natomiast teraz widać, że jest zagmatwanie. Węższa grupa osób dyskutujących na jeden szczegółowy temat może więcej w tej kwestii zdziałać, niż cała rada dyskutując o wszystkim i w zasadzie o niczym.

Nie brakowało głosów broniących obecnego stanu rzeczy. Radna Grażyna Bortlik powiedziała: Ja nie czułam, że na ostatniej Komisji załatwialibyśmy coś powierzchownie. Była trudna dyskusja. Ustalone w trakcie spotkań Komisji tematy będziemy wałkować od zera na sesji. Mnie jako radnej odpowiada dotychczasowa forma. Głos w tej sprawie zabrała także radna Joanna Kalus-Grzegorzek: Argument, który przemawia za tym, żeby była jedna Komisja, jest taki, że mam pogląd we wszystkich sprawach. Na sesji my po prostu już tylko głosujemy, ponieważ jesteśmy zapoznani z tematem, a gdybyśmy nie byli na tych komisjach, to nie bylibyśmy zapoznani, także wydaje mi się że obecne rozwiązanie jest sensowne.

Finalnie, po burzliwej dyskusji radni stosunkiem głosów 11 ZA (Wojciech Dudek, Grzegorz Kaczmarczyk, Damian Kiecka, Grażyna Matuszczyk, Damian Mrowiec, Adam Muras, Teresa Potysz, Adam Ratka, Piotr Szola, Mateusz Szweda, Stanisław Wycisło), przy 7 PRZECIW (Grażyna Bortlik, Krzysztof Giel, Joanna Kalus-Grzegorzek, Lechosław Łukasik, Jan Mach, Michał Macioszek, Jan Spendel) przegłosowali powołanie trzech nowych komisji, tj.: Komisji Gospodarki  Komunalnej, Budownictwa i Mienia Gminy, Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa, Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. W lutym zbierze się jeszcze dotychczasowa Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, natomiast na najbliższej sesji nastąpi nowy podział radnych na nowe komisje.

Tekst ukazał się w lutowym numerze Gazety Twoje INFO.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Do 28 lutego mieszkańcy centrum Orzesza i Jaśkowic mogą zgłaszać swoje tegoroczne projekty na wydatkowanie publicznych pieniędzy w ramach funduszu tzw. obywatelskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich mieszkańcy Orzesza mają do dyspozycji kwotę 50 000 zł, a jaśkowiczanie 35 00 zł. Do końca lutego uprawnieni mieszkańcy (pełnoletni mieszkańcy zameldowani na terenie Orzesza lub Jaśkowic) mogą składać swoje wnioski w formie pisemnej odpowiednim danemu regionowi radnym. W marcu Komisja w składzie radnych, urzędników oraz przedstawicieli czynnika społecznego wybierze projekty, które zostaną dopuszczone do głosowania. Mamy nadzieję, że w tym roku komisja spisze się lepiej niż w przypadku oceny spraw własnościowych związanych z fontanną w centrum… Następnie w kwietniu odbędą się spotkania, w trakcie których mieszkańcy przegłosują konkretne projekty, których realizacja powinna nastąpić jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że do tej pory w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano:
Orzesze:
-2016 -plac zabaw w Parku na Górce św. Wawrzyńca;
-2017 -plac zabaw przy SP 2;
-2018 -modernizacja rynku.

Jaśkowice:
-2016 -siłownia zewnętrzna przy ul. Fabrycznej;
-2017 -plac zabaw przy ul. Fabrycznej;
-2018 -dofinansowanie dla OSP Jaśkowice.

Mieszkańcom życzmy przede wszystkim chęci oraz ciekawych pomysłów, a władzom rzetelnej oceny merytorycznej wniosków i realizacji wybranych projektów zgodnie z ich założeniami.

INFOrmacja UM Orzesze tutaj.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Przeczytaj/pobierz TUTAJ!

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Sołtys Zawady od 2014 r., radny Rady Miejskiej Orzesze w kadencji 2014-2018, radny Rady Powiatu Mikołowskiego bieżącej kadencji  ? Bartłomiej Marek został  dziś nowym Zastępcą Burmistrza Miasta Orzesze.

Zmienił się również schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego Orzesza, w którym do zakresu działania i kompetencji zastępcy burmistrza należy m.in. nadzorowanie i kontrolowanie działalności:  Wydziału Komunalnego, Wydziału  Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych,  Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych,  Referatu Świadczeń Rodzinnych. Bartłomiejowi Markowi podlegają również: Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejska Biblioteka Publiczna.

Od wyborów samorządowych w październiku 2018 r. stanowisko to nie było obsadzone. Poprzednia zastępczyni burmistrza Sylwia Krawczyk pełni obecnie funkcję naczelnika Wydziału Edukacji.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Odpady były, są, będą i drożeją. W związku z uchwaloną w styczniu podwyżką za odbiór odpadów w Orzeszu oraz zapowiedzianym na spotkaniu wójta z mieszkańcami wzrostem cen w Ornontowicach postanowiliśmy przygotować dla Was garść statystyk związanych z tym śmieciowym tematem. Na nasze pytania odpowiedzi udzielił nam Urząd Gminy Ornontowice oraz Urząd Miasta Orzesze.

ORNONTOWICE

Liczba złożonych deklaracji i ilość osób zdeklarowanych wg stanu na:
-22.01.2019 r. liczba złożonych deklaracji wynosi 1313 natomiast liczba osób zadeklarowanych wynosi 5697.
-01.01.2018 r. liczba złożonych deklaracji wynosi 1283 natomiast liczba osób zadeklarowanych wynosi 5690.
-01.01.2017 r. liczba złożonych deklaracji wynosi 1264 natomiast liczba osób zadeklarowanych wynosi 5675.

Liczba domostw oraz mieszkańców wg stanu na:
-22.01.2019 r. liczba domów wynosi około 1262 natomiast liczba mieszkańców zameldowanych wynosi 6035.
-01.01.2018 r. liczba domów wynosi około 1236 natomiast liczba mieszkańców zameldowanych wynosi 5926.
-01.01.2017 r. liczba domów wynosi około 1215 natomiast liczba mieszkańców zameldowanych wynosi 5927.

Sposób weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem faktycznym:
Referat Gospodarki Odpadami weryfikuje liczbę zadeklarowanych osób w złożonych deklaracjach z faktyczną liczbą osób zamieszkałych na poszczególnych posesjach. Referat co miesiąc otrzymuje zestawienia z Ewidencji Ludności. W przypadku wątpliwości co do liczby zadeklarowanych osób, kontaktuje się z mieszkańcami, celem złożenia stosownej korekty deklaracji. Po wyjaśnieniu sprawy mieszkańcy zgłaszają się do Referatu celem złożenia korekty deklaracji.

Zadłużenie mieszkańców wobec gminy z tytułu zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na:
-31.12.2018 r. – 39 809,96 zł.
-31.12.2017 r. – 31 276,42 zł.
-31.12.2016 r. – 26.688,72 zł.

ORZESZE

Liczba złożonych deklaracji i ilość osób zdeklarowanych wg stanu na:
-28.01.2019 r. 5136 deklaracji (19 209 osób zdeklarowanych).
-01.01.2018 r. 4987 deklaracji (18 843 osób zdeklarowanych).
-01.01.2017 r. 4893 deklaracji (18 608 osób zdeklarowanych).

Liczba domostw oraz mieszkańców wg stanu na:
-29.01.2019 r. 20 416 zameldowanych mieszkańców.
-01.01.2018 r. 20 270 zameldowanych mieszkańców.
-01.01.2017 r. 20 118 zameldowanych mieszkańców.
Referat Spraw Obywatelskich nie posiada informacji na temat liczby domostw na terenie Miasta Orzesze, natomiast liczba numerów porządkowych nieruchomości wynosi 5520.

Sposób weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem faktycznym:
Urząd prowadzi kontrole w oparciu o istniejące rejestry znajdujące się w Urzedzie Miejskim Orzesze (rejestr meldunkowy, rejestr świadczeń 500+, rejestry oświatowe, rejestr numeracji porządkowej nieruchomości). Ponadto Urząd występuje celem ustalenia liczby osób zamieszkałych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach jako zarządcy sieci wodocioągowej na terenie Miasta Orzesze. Prowadzone są również oględziny posesji w terenie przy udziale Straży Miejskiej.

Zadłużenie mieszkańców wobec gminy z tytułu zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na:
-31.12.2018 r. – 316 162,16 zł.
-31.12.2017 r. – 270 322,79 zł.
-31.12.2016 r. – 213 888, 09 zł.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Czekacie na stworzenie centrum przesiadkowego w Orzeszu? Jeszcze trochę poczekacie…

Zgodnie z INFOrmacją przekazaną dziś przez Urząd Miasta Orzesze niezbędnym warunkiem do realizacji inwestycji centrum przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Orzeszu jest zakup terenów przez Miasto Orzesze.

W tym celu opracowano już koncepcję i przygotowano dokumentację projektową z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Wniosek o dofinansowanie budowy centrum przesiadkowego trafi następnie do Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero w 2020 roku.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącej infrastruktury przy dworcu kolejowym w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia jezdni, parkingów czy pasów postojowych dla autobusów.

INFO: www.orzesze.pl

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Miasto Orzesze rozstrzygnęło konkursy i przyznało środki organizacjom pozarządowym działającym na terenie Orzesza w kilku obszarach. Poniższe zadania dedykowane są mieszkańcom. Zobaczcie co i za ile zrealizują dla nas organizacje pozarządowe w tym roku.

Nazwa organizacji Tytuł zadania Przyznana kwota
Działalność charytatywna
1 Stowarzyszenie im. F.Stuska „Pomoc najuboższym” 11 000 zł.
2 Stowarzyszenie im. F.Stuska „Organizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Orzesza” 2 500 zł.
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
1 Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu „A jak Aktywizacja II” 2 000 zł.
2 Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski Koło w Mikołowie „Edukacja bez tablic” 1 000 zł.
3 Stowarzyszenie im. F. Stuska „Senioriada – zdrowy i aktywny senior” 1 000 zł.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1 Stowarzyszenie im. F. Stuska „Śladami śląskiej historii” 1 600 zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1 LKS Woszczyce „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie
lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”
20 000 zł.
2 Klub Sportowy Niepokorni Orzesze „Sportowe Orzesze – wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”
15 000 zł.
3 Ludowy Klub Sportowy LZS Gardawice „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” 26 000 zł.
4 Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SMUKS Orzesze” „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w treningach oraz rozgrywkach siatkówki kobiet i mężczyzn” 15 000 zł.
5 Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Orzesze „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo zorganizowane wpływają na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej uczestników zadania” 8 000 zł.
6 Stowarzyszenie im. F. Stuska „Aerobik – zajęcia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Orzesza” 1 200 zł.
7 Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych i osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” 22 000 zł.
8 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni „Sekcja wspinaczkowa – Aktywni” 2 700 zł.
9 Stowarzyszenie Sportu, Kultury, Turystyki „Alternatywa” „Orzeska Liga Piłki Halowej 2018/19 – runda II” 2 500 zł.
10 Stowarzyszenie Sportu, Kultury, Turystyki „Alternatywa” „Liga Orlika 2019” 2 500 zł.
11 Stowarzyszenie Sportu, Kultury, Turystyki „Alternatywa” „Orzeska Liga Piłki Halowej 2019/20 ? runda I” 2 500 zł.
12 Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne „Elektro” „Aktywnie z nami ? cykl zawodów w skacie sportowym dla mieszkańców Orzesza i okolic” 1 500 zł.
13 Ludowy Klub Sportowy LZS Gardawice „Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców Miasta Orzesze w różnorodnych formach aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnie dostępnych, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów” 1 000 zł.
14 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni „Zimowy Bieg Orzeski” 3 350 zł.
15 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni „Orzeski Bieg Uliczny” 5 400 zł.
16 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni „Rowerowe Mistrzostwa Orzesza w jeździe indywidualnej na czas” 3 500 zł.
17 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni „Maraton Kolarski MTB Orzesze” 3 500 zł.
18 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni „Orzeski Bieg Twardziela” 2 500 zł.
19 Stowarzyszenie im. F.Stuska „Organizacja imprez tenisowych i badmintonowych dla mieszkańców Orzesza” 1 000 zł.
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
1 LKS Woszczyce „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” 9 000 zł.
2 Klub Sportowy Niepokorni Orzesze „Sportowy Dom Dziecka ? zajęcia ogólnorozwojowe dla podopiecznych domu dziecka w Orzeszu” 1 000 zł.
3 Ludowy Klub Sportowy LZS Gardawice „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” 9 000 zł.
4 Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin „Program promocji zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży oraz działań promujących zdrowie z zakresu zdrowego stylu życia” 2 500 zł.
5 Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli – Dzieciom” „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” 6 000 zł.
6 Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” 18 500 zł.
7 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Wyzwolenie „Z trzeźwością otwarcie w środowisko” 15 000 zł.
8 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: Organizowanie
i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie”
1 000 zł.
9 Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom” 7 000 zł.
Turystyka i krajoznawstwo
1 Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli – Dzieciom” „Program promocji turystyki górskiej i rowerowej jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” 2 000 zł.
2 Stowarzyszenie im. F. Stuska „Senior i wnuk lokalnym turystą” 500 zł.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO, Województwo śląskie

Dobra INFOrmacja dla wszystkich małych i dużych podróżników. Od 9 do 24 lutego, czyli w okresie ferii zimowych dla województwa śląskiego Koleje Śląskie oferują bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży.
Promocja dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół branżowych, którzy zamiast biletu podczas kontroli muszą okazać ważną legitymację szkolną. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi amatorzy kolejowych podróży -w tym wypadku wystarczy dokument potwierdzający wiek. Warto również w tym momencie przypomnieć, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok.

Akcja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie poza jednym wyjątkiem, którym będzie odcinek przygraniczny Chałupki – Bohumin. Niemniej jednak młodzi podróżnicy będą mogli bezpłatnie wybrać się do takich ośrodków sportów zimowych jak Ustroń, Wisła, Zwardoń, czy Zakopane. Jest to tym bardziej ciekawa propozycja, że na okres ferii śląski przewoźnik specjalnie rozszerzył termin kursowania zakopiańskich pociągów i do stolicy polskich Tatr będzie kursował w tym czasie codziennie.

posted by on Mikołów, Orzesze, Twoje INFO

Podczas najbliższego weekendu w naszym powiecie odbędą się dwie imprezy sportowe, a konkretnie dwa biegi, które spowodują utrudnienia w ruchu ulicznym. Gdzie i kiedy?

2 luty -Mikołów
Już jutro (sobota 02.02.2019r.) mikołowscy policjanci będą zabezpieczać imprezę sportową pn: „VI Bieg Charytatywny- Biegniemy dla Karolinki i Alexa” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie. Mundurowi ostrzegają kierowców o zmianie organizacji ruchu w centrum miasta. Reorganizacja ruchu przewidziana jest w godz. 12:00 – 14:00. Zawodnicy przebiegną ulicami: Konstytucji 3-go Maja (od ronda przy krytej pływalni „Aquaplant”), Nowy Świat, Żwirki i Wigury oraz Górniczą. Na tym odcinku będzie częściowo zablokowany przejazd. Jego otwarcie nastąpi około godziny 14:00. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń osób kierujących ruchem.

Mapka:

3 luty -Orzesze

Natomiast w niedzielę (03.02.2019r.) w godzinach 13:00 ? 14:00 na terenie Orzesza, odbędzie się impreza sportowa „Zimowy Bieg Orzeski”, organizowana przez orzeską Fundację „Aktywni”. W czasie trwania biegu, będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ulicy Fabrycznej oraz Armii Ludowej. Organizatorzy proszą o stosowanie się do poleceń służb organizatora. Na czas trwania imprezy ww. ulice zostaną częściowo wyłączone z ruchu, gdzie policjanci będą kierowali ruchem.

Mapka:

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Zapraszamy do zapoznania się z INFOrmacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola publicznego oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, na rok szkolny 2019/2020.

Wszystkie niezbędne INFOrmacje znajdziecie TUTAJ.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

W Ornontowicach od zawsze brakowało żłobka. Chcący powrócić do pracy zawodowej rodzice muszą w tym zakresie liczyć na pomoc babć i dziadków lub dowozić swoje pociechy do placówek w sąsiednich miejscowościach. Dzięki żłobkowi  MINIONKOWO sytuacja ta już niedługo się zmieni.

Miło nam poINFOrmować, że już w lutym swoją działalność rozpocznie pierwszy w historii Gminy Ornontowice żłobek! Zlokalizowane przy ul. Bujakowskiej 18D MINIONKOWO to drugi, po orzeskiej filii MINIONKOWA prywatny żłobek w naszej najbliższej okolicy, w którym bez cienia wątpliwości możemy stwierdzić, że dzieci będą…
Pod dobrą opieką
Już w podczas dnia otwartego, który odbył się 1 grudnia, milusińscy mogli poznać każdy kolorowy kąt ornontowickiej placówki. Do dyspozycji najmłodszych w wieku od sześciu miesięcy do trzech lat pozostaje wykwalifikowany personel, bezpieczne wnętrza i cała tona edukacyjnych zabawek. W czasie pobytu w MINIONKOWIE każde dziecko będzie również miało zapewnione środki higieny (pampersy, chusteczki oraz kosmetyki dziecięce) oraz pełne wyżywienie (pięć posiłków dziennie). Do dyspozycji szkrabów pozostaje także szereg dodatkowych aktywności, wśród których mali odkrywcy będą mogli skorzystać z dogoterapii, a także rozmaitych zajęć m.in. umuzykalniających plastycznych, rozwojowych i sensorycznych. Kolejną dobrą wiadomością są godziny otwarcia placówki, która zaopiekuje się pociechami już od godziny 5:30 do 17:00. Żłobek to nie szkoła, a Minionki wiedzą o tym najlepiej dlatego nie będzie przerw związanych z feriami, czy wakacjami -żłobek czynny będzie cały rok! Wszystko brzmi zupełnie jak w bajce, jednak pozostaje pytanie…
Ile to kosztuje?
Miesięczny koszt pobytu dziecka w MINIONKOWIE będzie wynosił zaledwie 550 zł. Skąd tak niska cena? Wszystko za sprawą dofinansowania żłobkowego (450 zł), z którego w Ornontowicach mogą skorzystać rodzicie dzieci do lat trzech. Więcej INFOrmacji na temat dofinansowania można znaleźć na TUTAJ.W ornontowickim MINIONKOWIE będzie 30 miejsc, dlatego polecamy pośpieszyć się z zapisaniem swoich maluchów, bo lista Minionków zapełnia się błyskawicznie!

Już w naszej orzeskiej placówce mamy wielu podopiecznych z terenu Ornontowic. Najmilszą chwilą dnia jest to, kiedy dzieci nie chcą wracać do domu -tak dobrze się u nas czują. To chyba najlepsza rekomendacja jaką można sobie wymarzyć. Mam nadzieję, że kolejna lokalizacja pozwoli wielu rodzicom na bezstresowy powrót do pracy -komentuje właścicielka żłobka, Patrycja Makówka.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Fundacja-Aktywni serdecznie zaprasza na V Zimowy Bieg Orzeski który odbędzie się 3 lutego (niedziela) o godz. 13:00. W tym roku dzięki współpracy z grupą Morsy Barona będzie można pobiec również w Biegu Morsów z Ręcznikiem.

DYSTANSE:
-7 km;
-2,5 km.

PAKIET STARTOWY:
-numer startowy oraz chip do pomiaru czasu (chip jest zwrotny);
-sms z wynikiem zaraz po zakończeniu biegu;
-pamiątkowy i unikatowy medal z okazji V Zimowego Biegu Orzeskiego;
-bon na posiłek oraz ciepły napój;
-zabezpieczenie medyczne i ratownicze;
-puchary dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej;
-szatnie i depozyt;
-wspaniałą atmosferę.

ZAPISY:
http://zapisy.personalbest.pl/zimowy-bieg-orzeski-v2843.pl.html

HONOROWY PATRONAT:
-Burmistrz Miasta Orzesze Mirosław Blaski;
-Starosta Powiatu Mikołowskiego Mirosław Duży.

HARMONOGRAM ZAWODÓW:
godz. 10.00 – 12.30 – otwarcie biura zawodów
godz. 13.00 – Start biegu głównego 7km
godz. 13.10 – Start biegu morsów z ręcznikiem 2,5km
godz. 14.30 – Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców
godz. 15.00 – Zakończenie imprezy

OPŁATY:
-25 zł do 28 stycznia
-40 zł w biurze zawodów w dniu biegu

REGULAMIN, POPRZEDNIE EDYCJE ORAZ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:
http://www.biegorzesze.jupe24.pl/

MAPKA DOJAZDU:

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Nowy rok przyniósł złą INFOrmację dla mieszkańców Orzesza w wieku od 7 do 16 lat. Począwszy od 1 stycznia 2019 roku młodzi orzeszanie nie mogą już korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej na liniach obsługiwanych przez MZK Tychy. Miasto nie podpisało umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM).

Zarówno Orzesze, jak i Ornontowice do GZM nie należą, jednak w ubiegłym roku obydwie gminy podpisały stosowne porozumienie (czyt. wyłożyły pieniądze), na mocy którego uczniowie szkół podstawowych (którzy ukończyli 7. rok życia) oraz z gimnazjów (nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 16. rok życia) byli upoważnieni do bezpłatnych przejazdów na liniach autobusowych organizowanych dotychczas przez MZK Tychy (dot. Orzesza) oraz MZK Tychy i KZK GOP Katowice (dot. Ornontowic).

Tzw. ulga metropolitarna obowiązuje we wszystkich gminach wchodzących w skład GZM. Pozostałe miejscowości, aby z ulgi skorzystać musiały dopłacić. W tym roku burmistrz Orzesza umowy nie podpisał i uczniowie muszą już za bilety płacić zgodnie z obowiązującą „Taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”, która dostępna jest na www.metropoliaztm.pl. W Ornontowicach ulga obowiązuje na takich samych zasadach, co w roku ubiegłym.

Warto jeszcze w tym momencie dodać, że od początku 2019 roku ZTM staje się jedynym organizatorem transportu, łącząc dotychczasowych trzech organizatorów  -Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach oraz Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Wszystkie autobusy, tramwaje i trolejbusy funkcjonować będą pod jednym szyldem -ZTM.

Czy wychodzi na to, że w naszych gminach mamy lepszych i gorszych pasażerów? A może lepszych i gorszych rządzących? W Ornontowicach można, w Orzeszu niestety nie. Ale do wyborów jeszcze niecałe pięć lat, może zapomnimy…

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

W dniach 11-24 lutego uczniowie województwa śląskiego będą cieszyć się z zasłużoną przerwą w nauce. Jakie atrakcje podczas dwutygodniowych ferii zimowych czekają na nich w naszych miejscowościach?

ORNONTOWICE

Ferie w ARTerii
W tym roku ornontowickie centrum kultury i promocji przygotowało m.in.:
-warsztaty mydlarskie;
-warsztaty filmowe i dziennikarskie;
-turniej FIFY na dużym ekranie;
-warsztaty z makramy;
-maraton filmowy i poranki filmowe;
-warsztaty LEGO;
-cuda z papieru.

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy oraz pisemna zgoda rodzica/opiekuna dostępne w sekretariacie ARTerii w godzinach pracy. Zapisy ruszyły 23 stycznia. Liczba miejsc ograniczona.
Wszelkie informacje pod nr tel. 32 235 46 98.

Ferie w Bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza dzieci na zajęcia animacyjne i plastyczne w ramach akcji „Ferie w Bibliotece 2019”.

Pierwszy tydzień – Kosmiczny tydzień:
– 11 lutego (pn): Poznamy planety;
– 13 lutego (śr): Spotkamy ufoludki;
– 15 lutego (pt): Polecimy do gwiazd;
Drugi tydzień:
– 19 lutego (wt): Miś polarny lubi zimę;
– 21 lutego (czw): Śpiący las.

Obowiązują zapisy w bibliotece lub pod nr tel. 32 336 13 90. Zajęcia są darmowe, odbywają się w godz. 10:00-12:00. Liczba miejsc ograniczona! Ponadto codziennie, w godzinach pracy biblioteki czynna będzie bezpłatna czytelnia.

ORZESZE

Ferie Zimowe z MOK
Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu zaprasza na różnorodne zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych.  Będą to m.in. zajęcia taneczne, warsztaty muzyczne, sportowe, kreatywne, kulinarne, bal przebierańców, projekcje filmów oraz atrakcyjne wycieczki.
W drugiej połowie ferii, podczas kosmicznego tygodnia, niesamowite zajęcia i zabawy przeniosą najmłodszych w galaktyczną podróż, którzy poznają i odkryją tajemnice kosmosu, stworzą układ słoneczny, rakietę, a nawet statek kosmiczny. Niezwykłe emocje dostarczy również seans filmowy w sferycznym kinie w kształcie kopuły. Uczestnicy tego seansu przeniosą się do świata pełnego tajemnic, odkryją niepowtarzalne widoki, dzięki możliwości systemowi mobilnemu, który będzie wyświetlany pod kątem 360 -stopni  w  technologii 3D.

Informacje i zapisy pod nr tel. 32 22 13 508. Wnioski i zgłoszenia na zajęcia oraz zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach feryjnych oraz wycieczkach są dostępne na stronie http://mok-orzesze.pl/new/zalaczniki/ oraz w biurze mok ? ich dostarczenie jest warunkiem udziału dziecka w zajęciach, wycieczce.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Taki mamy klimat, że zimą jest zimno. Taką mamy mentalność, że pomimo wielu nakazów i zakazów z kominów wielu budynków jednorodzinnych wydobywa się trujący dym. Przykładów nie trzeba niestety szukać daleko… Sprawa ta irytuje najbardziej tych, którzy palą poprawnie, gdyż pomimo swoich inwestycji i starań w tym zakresie nadal narażeni są na smog, który „produkują” np. ich sąsiedzi? Być może rozwiązaniem tej gęstej sytuacji będą kontrole domowych palenisk?

Realizując zapisy „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” oraz „uchwały antysmogowej” nasze lokalne władze są zobowiązane do przeprowadzania kontroli kotłowni w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania. W Ornontowicach funkcja ta przypadła pracownikom Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami. W Orzeszu kontrolami zajmuje się straż miejska oraz upoważnieni przez burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy posiadają w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

W związku z powyższym nasze urzędy proszą mieszkańców o umożliwienie dostępu osobom upoważnionym do przeprowadzenia ewentualnej kontroli, które mogą odbyć się w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 22:00, a w przypadku ogłoszenia alarmu smogowego także podczas weekendów. Kontrolujący mają prawo wejść na teren prywatny lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i skontrolować każdy piec. Dodatkowo mogą zażądać okazania dokumentów związanych z tematyką kontroli. Utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym jest zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności (art. 225 par. 1 Kodeksu karnego).

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Jakże aktualny w nawiązaniu do wczorajszej sesji Rady Miejskiej Orzesze tekst Stańczyka blogującego, który ukazał się w styczniowym numerze Twojego INFO.

Okiem Stańczyka: Head & Shoulders po orzesku

Wybrani na nową kadencję radni chyba nawet o tym nie wiedzą, ale zebrali się na sesjach jak do tej pory raptem 3 razy i od razu pokazali nowy model pracy w samorządzie. Postanowiono bowiem, że w tej kadencji zamiast komisji problemowych, które jak polska samorządna długa i szeroka wspierają działalność Rady, powstanie jedna która składać się będzie z 19 radnych (oczywiście większość będą mieli radni Pana Blaskiego). Ten twór nazywać się będzie Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta. Ale spraw którymi się będzie zajmować naliczyłem 13, czyli takie 13 w jednym. Czy ma to jakikolwiek sens? Nie, ale też nie za bardzo chodzi o to aby miało. Dla mnie radni na własne życzenie publicznie pokazali, że o działalności samorządu nie mają bladego pojęcia i mogą sobie pogadać, a i tak będzie tak, jak chce burmistrz. Więc w praktyce będzie tak, że na sesji polecą już tylko głosowania no i może jakieś pomniejsze cuchnące wazeliną głosy chwalące burmistrza jako wspaniałego przywódcę, przegłosowując bez protestu jego najbardziej poronione propozycje. Kto oglądał nagrania z sesji, miał okazję się przekonać jak to wygląda gdy prosił on Radę o zgodę w nawiązaniu kontaktu z władzami niemieckiego miasta Dormagen. Zamiast przygotować każdemu radnemu materiał dotyczący miasta z którym chce nawiązać partnerskie stosunki, bredził bez  ładu i składu o mailach i rycerzach (tak na marginesie, to nie wiedziałem, że miasto sekcję rycerską prowadzi, bo o nawiązaniu tego typu kontaktów z orzeskimi rycerzami nie słyszałem). Mimo tego dostał zgodę Rady, a ja do dziś się zastanawiam na co…? Pewnie już na komisji „13 w jednym”, omawiana będzie sprawa firmy Silesian Coal, która jak pisałem już  kiedyś nie rezygnuje ze starań o uruchomienie wydobycia węgla pod Orzeszem. Sam jestem ciekaw kolejnego stanowiska Gminy w tej sprawie. Odnotować również trzeba, że radni przyjęli budżet na rok 2019 bez specjalnych sensacji. Niestety nic nie powiedziano na temat hali sportowej, budową której mamił nas burmistrz w kampanijnych materiałach.

Korzystając z tego, że tekst powyższy ukaże się w noworocznym numerze Twojego INFO, wszystkim moim Czytelnikom w nowym roku życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności a Naczelnikom Wydziałów Urzędu życzę, aby Burmistrz nie przeszkadzał im zbytnio w zarządzaniu Orzeszem.

Więcej Stańczyka blogującego TUTAJ.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Wczoraj, 24 stycznia, odbyły się sesje Rady Gminy Ornontowice oraz Rady Miejskiej Orzesze. Co, z kilkugodzinnych dyskusji powinno przykuć uwagę mieszkańców?

Ornontowice:
-zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej wójt zdecydował o udzieleniu przez Gminę bezpośredniej dotacji dla GKS ?Gwarek? Ornontowice. Do tej pory wsparcie finansowe Klubu jest udzielane za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy (ZGZG). Propozycja ta została przyjęta pozytywnie przez prezesa i zarząd Klubu. Zmiana ma wejść w życie od 1 lipca b.r.;
-wójt przedstawił plany likwidacji ZGZG, który ma przestać istnieć z dniem 30 czerwca b.r.;
-radny Tadeusz Zientek poinformował, że 23 stycznia został założony nowy klub
radnych „Dla Ornontowic”, którego przewodniczącym jest właśnie Tadeusz Zientek;
-8 stycznia na zlecenie Powiatowego Zarządu dróg w Mikołowie została przeprogramowana sygnalizacja świetlna na ul. Zwycięstwa obok wjazdu na ul. Pośrednią. Teraz funkcjonuje tak, że przez cały czas działa czerwone światło dla kierowców, ale podjeżdżając z prędkością 50-55km/h zmienia się na zielone, chyba, że wcześniej ktoś z pieszych włączył guzik na przejściu by przejść na drugą stronę. W tym miejscu ma zostać również zainstalowany monitoring;
-zgodnie z INFOrmacją przekazaną przez wójta począwszy od styczniowego wydania miesięcznik samorządowy ?Głos Ornontowic? będzie ponownie odpłatny. Cena za egzemplarz wyniesie 1 zł;
-z dniem 11 marca na emeryturę przechodzi obecna skarbnik UG Celina Nowak. Dzień później jej obowiązki przejmie obecna zastępczyni Aleksandra Sewerin.

Orzesze:
-16 stycznia do Biura Rady Miejskiej wpłynęła rezygnacja z funkcji radnego pana Janusza Kurka. Zainteresowany zrzeka się mandatu radnego z przyczyn osobistych. Obecnie rada czeka na postanowienie komisarza wyborczego w Bielsku Białej w tej sprawie;
-radni wraz z burmistrzem uhonorowali mistrzynię świata w akrobatyce powietrznej, 9-letnią orzeszankę Wiktorię Lang;
-Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego Tadeusz Marszolik poINFOrmował o planowanych na tę kadencję remontach dróg powiatowych. Będą to ul. Żorska oraz ciąg drogowy ulic Pszczyńskiej, Tyskiej i następnie ul. Rybnicka. W obydwóch inwestycjach powiat przewiduje finansowy udział gminy;
-radny Piotr Szola przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej podpisany przez dziewięciu radnych wniosek o powołanie w miejsce obecnie działającej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta trzech nowych komisji stałych działających przy Radzie Miejskiej. W późniejszej części obrad radni w stosunku głosów 11 ZA i 7 PRZECIW przegłosowali powołanie trzech nowych komisji, tj.: Komisji Gospodarki  Komunalnej, Budownictwa i Mienia Gminy, Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa, Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu;
-radni przegłosowali podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych. Nowe, obowiązujące od maja b.r. stawki to 18 zł na miesiąc od osoby w przypadku osób segregujących (do tej pory jest 15 zł). Stawki dla osób niesegregujących pozostają bez zmian (40 zł na miesiąc od osoby).

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Począwszy od bieżącej kadencji 2018-2023 funkcjonuje system E-sesja, który umożliwia nam śledzenie obrad radnych na żywo lub obejrzenie ich w późniejszym terminie. Dla nas -mieszkańców to dobra wiadomość, jednak dla radnych, wójta i burmistrza już niekoniecznie?

Pierwsze dwie sesje w Ornontowicach i Orzeszu śledziło na bieżąco tylko kilkanaście osób. To mało, jednak nagrania z obrad po jakimś czasie mają około tysiąca (obrady pierwszych sesji) lub kilkuset (kolejne obrady) wyświetleń. To oznacza, że włodarze naszych miejscowości chcąc nie chcąc znajdują się pod medialną presją, jednak każdy z nich przed wyborami wiedział na co się pisze. Stres, klubowe faux pas, czy ewentualna nieznajomość tematu podczas dyskusji, to tylko kilka z czynników, które na wizji mogą wywołać u naszych obserwowanych włodarzy dyskomfort. Zdaje się jednak, że znaleźli oni na to pewien sposób?

Z naszych obserwacji wynika, że zdecydowana większość decyzji, ewentualnych sporów, czy nieporozumień wyjaśniania jest  podczas obywających się na krótko przed daną sesją spotkaniach komisji stałych. To właśnie tam rozgrywają się teraz najważniejsze niuanse dotyczące naszej lokalnej polityki. Poza okiem „Wielkiego Brata” radnym łatwiej wyrazić swoją opinię, czy w ogóle wejść z kimkolwiek w dyskusję. Wskutek tego obrady sesji stają się powoli jałową formalnością, podczas której nie trzeba już nawet podnosić rąk.

Jeszcze w ubiegłym roku, na wieść o wprowadzeniu systemu E-sesja nasza redakcja była do tego pomysłu nastawia bardzo optymistycznie. Dziś zaledwie, po paru posiedzeniach należy zadać sobie pytanie: czy naprawdę chcemy oglądać obrady, podczas których ciągle wyprostowani radni, bez żadnych zbędnych słów głosują na wcześniej ustalone uchwały?

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Wczoraj w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ornontowice mieszkańcy okręgu nr 11 wybrali swojego radnego. Podział głosów pomiędzy dwóch zgłoszonych kandydatów przedstawia się następująco:

Symeon Rzymski (GIP) – 35

Adam Widenka (OOKS) – 67

Wydanych kart do głosowania – 103
Ważne głosy – 102
Uprawnionych do głosowania – 358 osób.

Nowemu radnemu gratulujemy.

Pełne zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 11 dostępne TUTAJ.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Dziś w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ornontowice mieszkańcy okręgu nr 11 wybrali swojego radnego, którym został Adam Widenka (OOKS).

Dokładną liczbę głosów oddanych na zwycięzcę oraz jego kontrkandydata -Symeona Rzymskiego (GIP) i frekwencję podamy jutro (21.01.2019r.) rano.

Tym samym uzupełniając skład Rady Gminy Ornontowice 15. radnym został Adam Widenka. Gratulujemy.

Uprawnieni do głosowania byli mieszkańcy okręgu nr 11, tj. ulice Dworcowa, Kolejowa numery nieparzyste: 1-39, numery parzyste: 2-26, Orzeska numery nieparzyste: 1-11, numery parzyste: 2-22, Polna numery nieparzyste:1-19, numery parzyste: 2-16. Głosować można było  w godzinach 7:00-21:00 w lokalu wyborczym zlokalizowanym w budynku Urzędy Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26A.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Pod koniec listopada w Ornontowicach zrobiło się głośno odnośnie wzrostu wynagrodzenia nowych radnych, który na drugich obradach kadencji 2018-2023 „zafundowali” sobie sami zainteresowani. Po co były te podwyżki? Ile wyniosły? Kiedy mieszkańcy będą mogli znów korzystać z bezpłatnej komunikacji gminnej oraz kiedy Ornontowice znajdą się w strukturach GZM? Na te i inne pytania w krótkim, aczkolwiek konkretnym wywiadzie odpowiada nowy Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice Henryk Nieużyła. Rozmowę przeprowadził redaktor Marek Malczyk.

Redakcja: Gratuluję objęcia funkcji przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice. Jest pan najmłodszym przewodniczącym w historii Gminy, jak się Pan z tym czuje?

Henryk Nieużyła: Dobrze, podchodzę do tego stanowiska z respektem i szacunkiem. Wierzę, że mój wiek będzie atutem.

R: Nowa kadencja, nowa Rada Gminy, nowy przewodniczący. Druga sesja i podwyżka diet radnych, skąd ten pomysł? Czy uważa Pan, że podwyżka diet na samym starcie kadencji to dobry ruch?

HN: Decyzje w sprawie diet to zawsze temat trudny i kontrowersyjny. Nie ważne czy to druga, dziesiąta albo dwudziesta sesja. Celem nadrzędnym tej uchwały była chęć dostosowania naszych przepisów do nowego prawa samorządowego, a więc powstania zupełnie nowej komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Warto dodać, że maksymalna wysokość diety dla radnego w gminach do 15 tys. mieszkańców wzrosła od 1 stycznia (nie zmieniała się od kilku lat) i podążając także tym trendem dokonaliśmy korekty diet dla radnych Gminy Ornontowice.

R: Trzy sesje Rady Gminy za nami, jak ocenia Pan współpracę radnych klubu OKS z radnymi z klubu GIP?

HN: To zdecydowanie zbyt krótki czas aby oceniać. Myślę, że wola współpracy jest z obu stron – moim zastępcą został radny startujący z GIP-u. Również komisją Budżetu i Inwestycji kieruje osoba wybrana z tego ugrupowania. Mam nadzieję, że taki podział „władzy” będzie solidną podstawą do dobrej współpracy przez całą kadencję.

R: Podczas sesji 28 listopada 2018 r. koszty wyliczenia podwyżki były różne? O ile faktycznie wzrosną diety radnych i od kiedy?

HN: Diety radnych wzrosły o 30zł, przewodniczących komisji o 76zł, wiceprzewodniczącego rady o 46zł, a przewodniczącego o 16zł. Po zmianie uchwały i reorganizacji (likwidacja jednej z komisji) jest to w sumie 342zł więcej miesięcznie w stosunku do stanu sprzed reorganizacji i podjęcia uchwały o dietach oraz 466zł więcej niż w poprzedniej kadencji. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

R: Jak Pan skomentuje uchwalone przez RG stawki wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ornontowice? Maksymalna stawka dla wójta, który dopiero objął stanowisko to odważna decyzja?

HN: Ustalając wynagrodzenie braliśmy pod uwagę ciężar odpowiedzialności  za gminę z jakim musi zmierzyć się wójt pracując nierzadko po 12h na dobę. Trudno też przyznać wójtowi wynagrodzenie niższe od jego podwładnych.  Proszę również pamiętać, że są to stawki obniżone o 20% w stosunku do początku poprzedniej kadencji a zakres zadań i odpowiedzialności na stanowisku wójta nie uległ zmianie.

R: Jedną z przedwyborczych obietnic klubu OKS było przywrócenie i rozszerzenie bezpłatnej komunikacji gminnej. Kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się jej spełnienia?

HN: Wszyscy chcielibyśmy aby nastąpiło to jak najszybciej. Najlepiej od września. Ale chcemy zrobić to dobrze, aby komunikacja służyła mieszkańcom, a nie woziła powietrze dlatego bardziej realnym terminem jest styczeń 2020.

R: Mamy początek roku, jak obecnie wygląda kwestia dołączenia Gminy Ornontowice do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?

HN: Rozszerzenie metropolii możliwe jest co rok 1 stycznia. Decyzję w tej materii podejmuje Premier RP. Gmina Ornontowice dopełniła wszystkich obowiązków formalnych związanych z wolą przystąpienia do GZM i już 11 maja 2018 r. przekazała komplet dokumentów. Jednakże w miesiącach późniejszych swój akces zaczęły zgłaszać kolejne gminy i procedowanie w tym zakresie zostało opóźnione po stronie Zgromadzenia GZM.

R: Nawet w najniższym szczeblu władzy samorządowej zawsze ktoś, komuś patrzy na ręce. Czy jest Pan przygotowany na krytykę?

HN: Tak. Mam tylko nadzieję, że będzie ona konstruktywna i merytoryczna. Jestem otwarty na osoby mające inne zdanie w danej sprawie, lubię słuchać i dyskutować z ludźmi bo w dyskusji rodzą się najlepsze pomysły.

R: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji zamierzonych planów.

HN:
Dziękuję.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

20 stycznia część mieszkańców Ornontowic będzie miała możliwość po raz kolejny udać się do urn, by wybrać swojego radnego. Przypomnijmy, że w październikowych wyborach samorządowych najwięcej głosów w okręgu numer 11 otrzymał Marcin Kotyczka, który objął stanowisko Wójta Gminy Ornontowice. W jego miejsce trzeba obsadzić nowego radnego. Kto nim będzie?

Swoich kandydatów na piętnastego radnego wystawiły dwa dobrze ornontowiczanom znane komitety. Są to:
-zgłoszony przez KWW GIP- RZYMSKI Symeon,
-zgłoszony przez KWW OOKS -WIDENKA Adam Franciszek.

Można więc powiedzieć, że mieszkańcy będą wybierać spośród przegranych… Symeon Rzymski startował do Rady Gminy Ornontowice z okręgu nr 6, w którym przegrał walkę o mandat z Henrykiem Nieużyłą. Z kolei Adam Widenka nie zdobył wystarczającej ilości głosów, aby zostać radnym Powiatu Mikołowskiego. Obydwaj kandydaci pełnili funkcję radnego w kadencji 2014-2018. Ponadto miejsce ich zamieszkania nie znajduje się w okręgu wyborczym nr 11. Zapowiada się nam więc kolejne klasyczne w Ornontowicach starcie GIP z OKS, tym razem w wersji mini i nieco z drugiej ręki.

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy okręgu nr 11, tj. ulice Dworcowa, Kolejowa numery nieparzyste: 1-39, numery parzyste: 2-26, Orzeska numery nieparzyste: 1-11, numery parzyste: 2-22, Polna numery nieparzyste:1-19, numery parzyste: 2-16. Głosować będzie można 20 stycznia w godzinach 7:00-21:00 w lokalu wyborczym zlokalizowanym w budynku Urzędy Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26A. Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej jest Pani Anna Maria Wajszczyk.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Przeczytaj/pobierz TUTAJ!

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przejdzie niestety do historii wskutek tragicznych wydarzeń w Gdańsku i ich dalszych reperkusji… Nie mniej jednak warto odnotować ile zebrały nasze lokalne sztaby, tym bardziej, że mieszkańcy Ornontowic i Orzesza po raz kolejny zagrali na rekord.

Końcowa kwota tegorocznej zbiórki sztabu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach wyniosła aż 29 727,26 zł. Najwięcej podczas kwesty do puszki zebrała uczennica 8 klasy szkoły podstawowej Klaudia Porwolik -1 437,92 zł. Kolejny rok z rzędu jest to rekordowa suma jaką udało się ornontowiczanom do tej pory zebrać. Szefowa sztabu -Pani Monika Orłowska-Przybyła serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc i wsparcie.

W ponad dwudziestotysięcznym Orzeszu pod przewodnictwem Pani Ilony Czardybon sztab zlokalizowany w SP 3 w Zawadzie zebrał łącznie 43 358,88 zł, co również stanowi nowy rekord Orzesza i orzeszan. Największą kwotę do puszki udało się zebrać Martynie Muras -1 738,52 zł.

Celem tegorocznej zbiórki był zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Ornontowice

Orzesze

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Dziś podczas montażu paczkomatu w okolicy jedynej w Ornontowicach stacji paliw natrafiono na dwa pociski. Aktualnie małej wielkości niewybuchów (które na zdjęciach poniżej) pilnują funkcjonariusze z orzeskiego komisariatu. Teren jest ogrodzony, jednak stacja paliw pozostaje czynna. Policjanci czekają na przyjazd pirotechników z KPP Mikołów.

Aktualizacja godz: 13:30
Przybyli na miejsce pirotechnicy z KPP Mikołów nie zabrali pocisków. Do 72 godzin niewybuchami ma się zająć patrol saperski z gliwickiej jednostki wojskowej. Do tego czasu pociski będą pod nadzorem policjantów. Stacja paliw pozostaje czynna.

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Już od poniedziałku rusza rekrutacja do orzeskich przedszkoli. W dniach od 14 stycznia do 25 stycznia każdy rodzic lub opiekun prawny dziecka ma możliwość zgłoszenia go do wybranej placówki.

Szczegółowe INFOrmacje na temat postępowania rekrutacyjnego, terminach i wniosek znajdziecie TUTAJ.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Począwszy od nowego, 2019 roku jedyną niedzielą handlową w danym miesiącu będzie ta ostatnia. Od tej reguły będą jednak dwa wyjątki. Pierwszy z nich to kwiecień, kiedy to z okazji Świąt Wielkanocnych zakupy będziemy mogli zrobić również na tydzień przed Wielkanocą. Drugim wyjątkiem jest grudzień, w którym tylko dwie z pięciu niedziel będą niehandlowe.

Pełny wykaz dni niehandlowych 2019 roku prezentuje się następująco:

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bez focha zagra już po raz 27., a celem zbiórki jest zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Kiedy i gdzie będzie można wesprzeć WOŚP w naszych miejscowościach?

ORNONTOWICE
Czternaste „orkiestrowe granie” w Ornontowicach odbędzie się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, gdzie 15 stycznia od godz. 15:00 rozpocznie się impreza finałowa. Dla darczyńców przygotowano występy artystyczne, karaoke, bufet i kawiarenkę oraz tradycyjną aukcję wartościowych przedmiotów. O godzinie 20:00 na boisku GKS „Gwarek” odbędzie się pokaz sztucznych ogni „Światełko do nieba”, który zakończy imprezę. W trakcie całego dnia na terenie Ornontowic tradycyjnie kwestować będą również wolontariusze.


ORZESZE
Wielka Orkiestra w Orzeszu po raz osiemnasty zagości jak zwykle w SP 3 w Zawadzie, gdzie od godziny 16:00 rozpocznie się impreza finałowa. Na najmłodszych czekać będą m.in. strefa zabaw, gier i karaoke oraz atrakcje przygotowane przez Laboratorium robotyki. O godzinie 17:00 rozpocznie się koncert świąteczny w wykonaniu uczniów gospodarzy, a tuż po nim wystąpi zespół Showman. W czasie koncertów przeprowadzona zostanie sprzedaż gadżetów na rzecz WOŚP, a do dyspozycji wszystkich darczyńców odwiedzających orzeski sztab pozostanie bufet oferujący domowe ciasta i pyszną kawę. Wydarzenie o godzinie 20:00 zakończy „światełko do nieba”.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Zima w pełni. Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg w naszych miejscowościach?

ORNONTOWICE
Drogi gminne
(Bankowa, Boczna, Brzozowa, Cicha, Graniczna, Jasna, Krótka, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna Solarnia, Zachodnia, Kwiatowa i Myśliwska, Kolejowa, Marzankowice, Okrężna, Polna, Pośrednia, Działkowa, Grabowa, Bukowa, Cyprysowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Klasztorna, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Karola Miarki, Świerkowa, Tartaczna, Żabik, Skośna i Akacjowa)
-Usługi Wielobranżowe Cecylia Domogała z siedzibą przy ul. Kolejowej 41 w Ornontowicach;
-Kazimierz Zajusz Usługi dla Ludności z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 186 w Ornontowicach.
Telefon kontaktowy: 501 548 282.

Drogi powiatowe
(Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa i Zwycięstwa)
-COMPLEX S.C., z siedzibą przy ul. Stuska 5 w Orzeszu.
Telefon kontaktowy: 660 764 079.

Droga Wojewódzka
(Bujakowska)
-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Wydział Dróg
Telefon kontaktowy: (32) 781 92 96

ORZESZE
Drogi gminne
-DARKO Dariusz Drążkiewicz z siedzibą przy ul. Zamenhofa 8/31, 41-706 Ruda Śląska
Telefony kontaktowe:  604 178 095, 509 932 855.

Odśnieżanie placów, parkingów oraz przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Telefon kontaktowy: (32) 22 13 412.

Drogi powiatowe
Dla dróg powiatowych na terenie Miasta Orzesze przyjęto:
III standard dla ulic: św. Wawrzyńca, Grzegorczyka, Żorska, Długosza, Pszczyńska, Tyska, Dojazdowa, Bukowina, Szklarska, Partyzantów, Katowicka i Cieszyńska.
IV standard dla ulic: Piastowska, Batorego, Pisarka, Grunwaldzka, Kobiórska, Sadowa, Gostyńska, Wojska Polskiego, Damrota, Chrobrego, Majakowskiego, Akacjowa, Jaśkowicka, Stuska, Fabryczna, Marksa, Wolności, Szkolna, Łąkowa, Przyjaźni, Klubowa i Palowicka.
V standard dla ulic: Lipowa, Ramży (dawniej Armii Ludowej), Modrzewiowa, Świerkowa i Publiczna.

Za zachowanie powyższych standardów w okresie zimowy będzie odpowiadać firma:
-COMPLEX S.C., z siedzibą przy ul. Stuska 5 w Orzeszu.
Telefon kontaktowy: 660 764 079.

Drogi wojewódzkie
(Mikołowska i Gliwicka)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Wydział Dróg
Telefon kontaktowy: (32) 781 92 96

(Rybnicka)
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku, Obwód Drogowy w Bełku
Koordynator -Janusz Maroszek
Telefon kontaktowy: 605 369 015

Dla dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Miasta Orzesze przyjęto II standard zimowego utrzymania.

Droga krajowa
(Centralna)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy, Rejon Dróg Krajowych Wysoki Brzeg, Obwód Drogowy Mikołów Mokre.
Telefon kontaktowy: (32) 224 13 13.

Ważne!
W trakcie zimy pamiętajmy również, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Bezpiecznej zimy!

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Na co Gmina Ornontowice wyda pieniądze przez najbliższy rok? Dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców zamieszczamy link do uchwały budżetowej na 2019 rok.

KLIK

Wesołych świąt!

Gru
2018
23

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Czytelnikom życzmy przede wszystkim zdrowia oraz chwili dla siebie i dla swoich najbliższych. Porządnie odpocznijcie i naładujcie swoje akumulatory na pełen nowych wyzwań 2019 rok.

Wesołych świąt życzy redakcja.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

W okresie świątecznym zmieniają się godziny otwarcia naszych urzędów.

Urząd Miejski Orzesze będzie czynny:
-24 grudnia w godzinach 7:30 – 12:30
-31 grudnia w godzinach 7:30 – 14:00

Urząd Gminy Ornontowice będzie czynny:
-24 grudnia w godzinach 7:00 – 12:00
-28 grudnia w godzinach 7:00 – 15:00

Dodatkowo ornontowicka Świątynia Dumania -Park Archanioła będzie otwarta w dniach:
-24 grudnia w godzinach 8.00 – 16.00
-25 grudnia w godzinach 8.00 – 18.00
-26 grudnia w godzinach 8.00 – 18.00
-1 stycznia w godzinach  8.00 – 16.00

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Od 3 grudnia przez okres dwóch tygodni wszyscy ludzie dobrej woli mogą przekazywać dary dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Biuro chętnie przyjmie zabawki, dziecięce ubrania, artykuły szkolne, środki czystości i inne rzeczy, które są w bardzo dobrym stanie i mogą posłużyć innym. Poprzednie lata pokazały, że wśród darów znalazł się również dobrej jakości sprzęty RTV, AGD, a także sprzęt muzyczny. Z zebranych darów zostaną przygotowane paczki, które za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.

Znajdujące się przy ul. Powstańców 5 Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 12:00. Finał tegorocznej akcji zaplanowany jest na 15 grudnia, kiedy to od godziny 15:30 na terenie OSP Jaśkowice odbędzie się organizowany przy współudziale SP 4 piknik świąteczny, na którym nie zabraknie atrakcji i ciepłej, przedświątecznej atmosfery.

To już trzecia edycja Orzeskiego Biura św. Mikołaja w Orzeszu, której organizatorem po raz kolejny jest Anna Kopańska, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Orzesza.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Wbrew pozorom okres od 22 października do 21 listopada, czyli tuż po wyborach samorządowych do zaprzysiężenia nowej Rady Gminy Ornontowice i nowego Wójta Gminy Ornontowice, był dla ustępującego wójta Kazimierza Adamczyka bardzo pracowity.

Właśnie w tym czasie w strukturach Urzędu Gminy doszło do kilku istotnych zmian:
-z jednej z jednostek budżetowych gminy, jaką jest Zakład Gospodarki Zasobami Gminy (ZGZG) wycofano część poważnych obowiązków w postaci gospodarki odpadami. Ponadto po przejściu na zasłużoną emeryturę naszego ulubionego pracownika UG Jerzego Jarosza, nowym dyrektorem jednostki od 1 listopada br. została Ewa Kurzik. Gratulujemy!
-powyższe obowiązki gospodarki odpadami przejął nowo (żeby nie napisać „naprędce”) utworzony, póki co dwuosobowy Referat Gospodarki Odpadami, którego kierownikiem został jeszcze do niedawna pracownik ZGZG -Michał Ciepły. Gratulujemy!
-ostatnią z poważnych, powyborczych zmian wójta Adamczyka było przekształcenie Biura Zamówień Publicznych w Referat Zamówień Publicznych, którego kierowniczką została powracająca do ornontowickich łask Anna Boczula. Gratulujemy!

Nasuwa się pytanie: w jakim celu, znając wyniki wyborów, ustępujący wójt zarządził powyższe zmiany? Powiedzmy sobie szczerze, że na te wszystkie zmiany wójt Adamczyk miał naprawdę dużo czasu? Dlaczego akurat po wyborach? Czy wprowadzanie poważnych przetasowań w strukturze urzędu, kiedy wiadomo, że nie będzie się już dłużej wójtem, to zagrywka godna tego urzędu? No cóż, życie zaskakuje… Mamy nadzieję, że nowy wójt zastaną sytuacją nie da się jednak zaskoczyć.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Mikołaj tu, Mikołaj tam… Zobaczcie jakie konkretnie wydarzenia świąteczne przygotowano w naszych miejscowościach w grudniu.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Przeczytaj/pobierz TUTAJ!

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Dziś, 22 listopada obyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Orzesze kadencji 2018-2023.

Każdy z nowo wybranych, 21 radnych otrzymał zaświadczenie o wyborze oraz złożył uroczyste ślubowane. Po zaprzysiężeniu Rady przyszła kolej na Burmistrza Miasta Orzesze Mirosława Blaskiego.

Po dopełnieniu powyższych formalności przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz jego zastępcy. I tak funkcję Przewodniczącego ponownie pełnił będzie Jan Mach, a jego nowym zastępcą został Rajmund Gazda.
Ostatnim z punktów obrad było podjęcie przez Radę pierwszej w tej kadencji uchwały ws. wynagrodzenia Burmistrza Miasta Orzesze, które pozostawiono na obecnym poziomie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym transmisje obrad można było obejrzeć na żywo za pośrednictwem internetu. Pod tym adresem znajdziecie zarówno dzisiejszą sesję, jak i każde następne obrady.

Nowej Radzie Miasta oraz burmistrzowi życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz rozwoju miasta.

FOTO: eSesja.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Dziś, 21 listopada o godzinie 16:00 ornontowiccy radni inauguracyjną sesją Rady Gminy Ornontowice rozpoczęli nową, pięcioletnią kadencję 2018-2023.
Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. Historyczną chwilą było odebranie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez Wójta Gminy, którym pierwszy raz od ponad 27 lat nie był Kazimierz Adamczyk, a nowo wybrany włodarz Marcin Kotyczka.
Następnie radni spośród swojego grona w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice, którym został Henryk Nieużyła oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ornontowice, którym kolejną kadencję będzie Ryszard Milanowski.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym transmisje obrad można było obejrzeć na żywo za pośrednictwem internetu. Pod tym adresem znajdziecie zarówno dzisiejszą sesję, jak i każde następne obrady.
Nowej Radzie Gminy, wójtowi oraz przede wszystkim mieszkańcom Ornontowic życzymy owocnych i rozwojowych pięciu lat.

Więcej INFOrmacji w grudniowym numerze Twojego INFO.

DZIĘKUJEMY!

Lis
2018
16

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Już za parę dni, po ponad 27 latach pracę na stanowisku Wójta Gminy Ornontowice zakończy laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, lider ornontowickiego ugrupowania Dla Gminy i Powiatu -Kazimierz Adamczyk.

Swoje stanowisko objął 29 maja 1991 r. i od tamtego czasu wiele się w Ornontowicach zmieniło. Pomimo tego, że w przeciągu ostatnich trzech lat, od kiedy to ukazuje się Twoje INFO niektóre jego decyzje wydawały nam się dziwne, niezrozumiałe, czy zaskakujące, za jego całościową, długoletnią pracę na rzecz rozwoju Ornontowic należy mu się bez cienia wątpliwości zasłużony szacunek. DZIĘKUJEMY i życzymy jeszcze wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Chwile grozy przeżyli wczoraj wieczorem mieszkańcy Górnego Śląska. Potężne tąpnięcie i idąca za nim fala sejsmiczna wstrząsnęła powierzchnią od Jastrzębia-Zdroju po Piekary Śląskie.

Mieszkańcy Śląska są przyzwyczajeni do tąpnięć, jednak to które miało miejsce wczoraj ok. godziny 20:20 było jednym z najmocniejszych, które w ostatnich latach poczuli ślązacy. Wg serwisu Volcanodiscovery wstrząs na Śląsku miał siłę 3,9 stopnia w skali Richtera. Jeszcze wczoraj Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach potwierdził, że jego epicentrum odnotowano na terenie Ornontowic, konkretnie w eksploatowanej przez KWK Budryk ścianie D1, pokład 358/1, na głębokości 1050 m. Z aktualnych INFOrmacji wynika, że załogę udało się bezpiecznie wycofać i nikt z górników nie ucierpiał. Nie ma również większych strat materialnych „na dole”. Pod ziemią wstrząs nie był odczuwalny w takiej sile jak na powierzchni.


Proszę czekać

Proszę czekać na ustalenia ekspertów z GIG. Na obszarze działania JSW wstrząs odnotowano tylko w Budryku. Bardzo słabo odczuwalny na dole, nikomu nic się nie stało. Chodzi o jakieś szersze zjawisko. W sprawie ewentualnych szkód mieszkańcy zawsze mogą zgłaszać się do działu szkód górniczych danej kopalni –komentuje dziś zapracowana rzecznik prasowy JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer. Od siebie dodamy, że wszelkie szkody powstałe w wyniku działalności KWK Budryk należy zgłaszać bezpośrednio do kopalni. Osobą do kontaktu jest p. Piotr STAJNO, nr tel. (32) 239-55-39 lub (32) 23-55-11 (centrala).

Strażacy mieli pełne ręce roboty

Już wczoraj wieczorem spływały liczne INFOrmacje o szkodach powstałych wskutek wstrząsu. Odpadające tynki, uszkodzenia kominów, czy poważne pęknięcia ścian to najczęstsze powody interwencji jednostek straży pożarnej. To wydarzenie pociągnie za sobą wiele zgłoszeń szkód, za które ktoś będzie musiał zapłacić… Budynki, szczególnie te kilkupiętrowe dosłownie się bujały. Przerażeni byli ludzie i zwierzęta.

Jak widać „czarne złoto” Śląska kosztuje jego mieszkańców naprawdę dużo…

posted by on Orzesze, Twoje INFO

Pomimo rycerskiego zapału Mariuszowi Olesiowi nie udało się zawojować Urzędu Miasta. Nie zdobył fotela burmistrza i nikt z jego listy nie zasiądzie w Radzie Miejskiej. Co prawda sam zainteresowany otrzymał odpowiednią liczbę głosów, aby zostać w swoim okręgu radnym, jednak jego komitet nie był w stanie przeskoczyć wyborczego progu, wskutek czego żaden z kandydatów nie otrzymał mandatu. Można to odczytywać jako srogą porażkę, jednak w tym momencie warto sobie przypomnieć naszą jeszcze przedwyborczą rozmowę, w której Mariusz Oleś powiedział: Bez względu na wynik wyborów, chcę wyjść na Orzesze, by rozmawiać z ludźmi z przekonaniem, że to, co obiecałem, nie było w stosunku do nich żadną wyborczą grą .I to z pewnością mu się udało.

Co do Mirosława Blaskiego, to należą się mu słowa uznania. W wyborach samorządowych w 2014 roku szalę na jego korzyść przesądziło ponad sto głosów (2873 -Blaski do 2737 -Szafraniec). W ciągu czterech ostatnich lat jako burmistrz wyrobił sobie wśród mieszkańców markę, która pozwoliła mu ze znaczną przewagą pokonać wspomnianego wcześniej Mariusza Olesia (5905 do 2702 głosów). Jednak to nie koniec, gdyż posiadając aż jedenastu radnych ze swojej listy może być raczej pewny, że współpraca z radą będzie się układać po jego myśli. Czy blask ponownie wybranego burmistrza i większość w Radzie Miejskiej będzie w Orzeszu oznaczać władzę absolutną jednego człowieka? A nawet jakby, to co? Mieszkańcy są w miarę zadowoleni. Mają nowe place zabaw, ich dzieci mają się dobrze w przedszkolach i szkołach, remontuje się więcej dróg, a na horyzoncie budowa tak potrzebnej oczyszczalni. Mamy nadzieję, że dla Orzesza będzie to dobre, rozwojowe pięć lat.

W składzie Rady Miasta zabrakło kilku nazwisk, które przez wielu określane były mianem pewniaków. W internetowym „show” pt. eSesja nie wystąpi np. Eugeniusz Szala, Eugeniusz Buchalik, Janusz Zgoł, czy Józef Bańczyk. Nie ma również starającego się powrócić do łask mieszkańców Adama Kurpasa.

Z kolei wybory do powiatu raczej bez większych zaskoczeń. Podczas liczenia głosów spokojny był Marek Szafraniec, który otrzymał największe poparcie orzeszan. Duże poparcie otrzymali również Tadeusz Marszolik oraz Piotr Zienc. Ryzyko opłaciło się sołtysowi Zawady -Bartłomiejowi Markowi, który startując do Mikołowa postawił wszystko na jedną kartę i rzutem na taśmę zdobył mandat radnego Powiatu Mikołowskiego.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

21 października 2018 roku będzie dla Ornontowic z całą pewnością pamiętną datą. Tego właśnie dnia większość zmęczonych obecną władzą mieszkańców postanowiła otworzyć nowy rozdział w samorządowej historii gminy.

Jeszcze kilka miesięcy temu chyba mało kto w Ornontowicach przypuszczał, że podczas wyborów samorządowych może faktycznie dojść do zmiany na stanowisku wójta. Piastujący ten urząd przez 27 lat Kazimierz Adamczyk praktycznie z dnia na dzień stracił nie tylko swoją zagrzaną posadę ale i większość w Radzie Gminy. Klub radnych OKS z Marcinem Kotyczką na czele ma teraz to, co przez ponad ćwierć wieku w Ornontowicach miał dotychczasowy wójt. Większa część mieszkańców zdecydowała, że nie chce wójta Adamczyka, nie chce radnych, którymi głównymi osiągnięciami kadencji jest stworzenie ligi orlika…  Stoimy u progu historycznych zmian ornontowickiej władzy, które dla OKS oznaczają również olbrzymią odpowiedzialność.

Z rozmów z mieszkańcami przeprowadzonych przez naszą redakcję kilka dni po wyborach dało się wyciągnąć dwa główne powody dla których głosowano na Marcina Kotyczkę. Pierwszy to młodość połączona z nieoderwanym od rzeczywistości programem wyborczym, a planem małych kroczków na realizację którego ornontowiccy wyborcy czekają od lat. Druga grupa osób, która oddała swój głos na kontrkandydata, to ludzie, którzy z takich, czy innych powodów nie chcieli już przy władzy Kazimierza Adamczyka. Kotyczka jakoś idealnie im nie pasował, ale i nie przeszkadzał, a tym bardziej się nie przejadł. Finał jest taki, że 130 głosami przewagi to właśnie młody samorządowiec już wkrótce obejmie stery Gminy Ornontowice.

Co do nowego składu samej rady warto zauważyć, że wśród radnych OKS mamy dużo świeżej krwi. Wśród ośmiu radnych tego klubu tylko dwóch zasiadało już w radzie (Sebastian Spyra i Henryk Nieużyła), reszta to ludzie nowi w ornontowickim samorządzie. Wręcz przeciwnie jest z kandydatami komitetu GIP. W przyszłej kadencji przy stole obrad zobaczymy sześć osób ze starej gwardii i żadenego z nowych, proponowanych przez ten komitet kandydatów. To pokazuje, że mieszkańcy brak ewentualnego doświadczenia traktują raczej jako atut młodości.

Ornontowickie wybory pokazało jedno -mieszkańcy chcieli zmian i wybrali je. Wierzymy, że dla naszej gminy będzie to dobre pięć lat.

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Przeczytaj/pobierz TUTAJ!

posted by on Ornontowice, Orzesze, Twoje INFO

Nowy, 21 osobowy skład Rady Powiatu Mikołowskiego uzupełniło czterech radnych z Orzesza oraz trzech z Ornontowic i Wyr. Nowi radni powiatu mikołowskiego reprezentujący nasze miejscowości to:

Okręg wyborczy nr 3
(Orzesze)
-ZIENC Piotr Robert (Platforma. Nowoczesna) -795
-SZAFRANIEC Marek Fryderyk (PiS) -1420
-MARSZOLIK Tadeusz Piotr (OKS) -801
MAREK Bartłomiej Janusz (GIP) -628

Okręg wyborczy nr 4
(Ornontowice i Wyry)
-SPYRA Damian Teodor (PiS) -662
-KOPAŃSKI Michał Franciszek (GSL) – 696
-PEPKE Barbara Agnieszka (OKS) -657

Gratulujemy.

Pełne wyniki wyborów do Rady Powiatu Mikołowskiego na stronach PKW.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Po całonocnej i w zasadzie całodniowej pracy Komisji Wyborczej, poznaliśmy w końcu wyniki wyborów samorządowych na stanowisko Wójta Gminy Ornontowice:

Marcin Kotyczka -1432
Kazimierz Adamczyk -1302

Nowym Wójtem Gminy Ornontowice w kadencji 2018-2023 został Marcin Kotyczka.

Gratulujemy!

posted by on Orzesze, Twoje INFO

W Orzeszu bez żadnych cieni -tylko Blaski. Fotel burmistrza pozostanie w tych samych… rękach. Wyniki wyborów na Burmistrza Miasta Orzesze w kadencji na lata 2018-2023 prezentują się następująco.

Liczba głosów:
1. Mirosław Blaski: 5905
2. Mariusz Oleś: 2702

Gratulujemy!

posted by on Orzesze, Twoje INFO

W czterech wielomandatowych okręgach wyborczych mieszkańcy Orzesza wybrali łącznie 21 radnych. Oto oni:

Okręg wyborczy nr 1
(Orzesze)
1. Macioszek Michał (Platforma. Nowoczesna) – 92 głosy
2. Dudek Wojciech (PiS) – 211 głosów
3. Łukasik Lechosław (GSL) – 98 głosów
4. Mach Jan (KWW Mirosław Blaski) – 139 głosów
5. Mrowiec Damian (KWW Mirosław Blaski) – 153 głosy

Okręg wyborczy nr 2
(Orzesze i Jaśkowice)
1. Kaczmarczyk Grzegorz (PiS) – 235 głosów
2. Muras Adam (GSL) – 128 głosów
3. Potysz Teresa (KWW Mirosław Blaski) – 109 głosów
4. Szola Piotr (KWW Mirosław Blaski) – 178 głosów
5. Kalus-Grzegorzek Joanna (KWW Mirosław Blaski) – 300 głosów

Okręg wyborczy nr 3
(Gardawice, Zawada i Zawiść)
1. Kurek Janusz (Platforma. Nowoczesna) – 72 głosy
2. Szweda Mateusz (PiS) – 201 głosów
3. Wycisło Stanisław (GSL) – 147 głosów
4. Gazda Rajmund (KWW Mirosław Blaski) – 367 głosów
5. Kiecka Damian (KWW Mirosław Blaski) – 155 głosów
6. Kurasz Joanna (KWW Mirosław Blaski) – 166 głosów

Okręg wyborczy nr 4
(Królówka, Mościska, Woszczyce, Zgoń i Zazdrość)
1. Ratka Adam (PiS) – 164 głosy
2. Giel Krzysztof (GSL) – 182 głosy
3. Bortlik Grażyna (KWW Mirosław Blaski) – 220 głosów
4. Spendel Jan (KWW Mirosław Blaski) – 200 głosów
5. Matuszczyk Grażyna (KWW Mirosław Blaski) – 198 głosów

Frekwencja w skali całego miasta na godzinę 17:00 wynosiła 41,18%.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Po całonocnej i porannej pracy Komisji Wyborczej, poznaliśmy sondażowe wyniki wyborów samorządowych do Rady Gminy Ornontowice, które czekają na potwierdzenie przez PKW.

RADA GMINY ORNONTOWICE
Ornontowice zostały podzielone na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, w których konkurowały ze sobą dwa komitety wyborcze: Dla Gminy i Powiatu (GiP) oraz Obywatelski Komitet Samorządowy (OKS). Decyzją wyborców, w Radzie Gminy większość radnych pochodzi z klubu OKS (zwycięzcy zaznaczeni na zielono). Oto sondażowe wyniki:

Okręg wyborczy nr 1
(Okrężna i Zwycięstwa)
-HAWEŁKA Grzegorz Edward (OKS) -110
-PASTOR Karolina Maria (GIP) -83

Okręg wyborczy nr 2
(Chudowska i Kolejowa)
-MACHULIK Zbigniew Dariusz (OKS) -93
-WOLNIK-CWYNAR Maria (GIP) -90

Okręg wyborczy nr 3
(Kwiatowa, Myśliwska, Solarnia, Zachodnia i Zwycięstwa)
PAŁKA Grzegorz Mirosław (GIP) –102
-PILNY Renata Maria (OKS) -86

Okręg wyborczy nr 4
(Ogrodowa, Pośrednia i Zwycięstwa)
-ZIENTEK Tadeusz Krzysztof (GIP) -117
-RYT Alicja Maria (OKS) -91

Okręg wyborczy nr 5
(Kolejowa i Polna)
-BLACHA Marian Wiktor (OKS) -136
-GOGOLIN Iwona Maria (GIP) -72

Okręg wyborczy nr 6
(Cicha, Krótka, Spokojna i Zwycięstwa)
-NIEUŻYŁA Henryk Józef (OKS) -132
-RZYMSKI Symeon (GIP) -98

Okręg wyborczy nr 7
(Bankowa, Boczna, Graniczna, Jasna, Lipowa, Nowa i Słoneczna)
-KUBICKI Wojciech Ludwik (GIP) -92
-NIERADZIK Paweł Dawid (OKS) -74

Okręg wyborczy nr 8
(K. Miarki, Klasztorna, Klonowa, Skośna, Zamkowa i Zwycięstwa)
-MACHULIK Łukasz Paweł (GIP) -105
-SPENDEL Marek Michał (OKS) -99

Okręg wyborczy nr 9
(Bukowa i Żabik)
-KRZEMIŃSKA Aleksandra Agnieszka (OKS) – 48
-MICHALSKA Anna Mariola (GIP) – 33

Okręg wyborczy nr 10
(Cyprysowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Leśna, Świerkowa, Tartaczna)
-KACZOR Eugeniusz Antoni (GIP) -92
-WSZELAKI Krystyna Katarzyna (OKS) -91

Okręg wyborczy nr 11
(Dworcowa, Kolejowa, Orzeska i Polna)
-KOTYCZKA Marcin Adam (OKS) -123
-GABRYŚ Mirosław Dominik (GIP) -109

Okręg wyborczy nr 12
(Łąkowa i Orzeska)
-WALCZAK Katarzyna Anna (OKS) -95
-SZCZEPAŃSKA Aleksandra Joanna (GIP) -91

Okręg wyborczy nr 13
(Akacjowa i Działkowa)
-MILANOWSKI Ryszard (GIP) -78
-IZYDORCZYK Tomasz Marek (OKS) -53

Okręg wyborczy nr 14
(Akacjowa)
-SZWECHOWICZ Patryk (OKS) -73
-ZIELIŃSKI Ryszard Jan (GIP) -58

Okręg wyborczy nr 15
(Bujakowska, Brzozowa, Grabowa i Marzankowice)
-SPYRA Sebastian Marek (OKS) -153
-CEMBRZYŃSKI Bogdan Leonard (GIP) -59

Do godziny 17:00 frekwencja w Ornontowicach wynosiła 46,13%. Liczenie głosów na stanowisko Wójta Gminy Ornontowice wciąż trwa. Oficjalne wyniki wyborów opublikujemy tuż po potwierdzeniu sondaży przez PKW.

posted by on Ornontowice, Twoje INFO

Rozpoczęta pod koniec 2014 roku bieżąca kadencja władz samorządowych dobiega końca. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć najważniejsze wydarzenia i inwestycje, które miały miejsce w Ornontowicach w przeciągu ostatnich czterech lat. Skupiliśmy się zarówno na pozytywach i negatywach, na rzeczach wielkich i tych mniejszych, które z takich, czy innych powodów zapadły mieszkańcom w pamięci. W dobie wzmożonych przedwyborczych remontów i inwestycji warto przypomnieć sobie jak zarządzano gminą w ujęciu całościowym.

MINUSY
PLUSY

NEUTRALNE